Iskalnik COBISS
Iskalnik COBISS

Ziljska dolina

Ziljska dolina je najzahodnejši del slovenske Koroške. V ziljskem narečju je ohranjenih veliko staroslovanskih besed. Zilja je dala Slovencem veliko znamenitih in narodno-zavednih ljudi.

Mihal Pip(1875–1954) iz Bistrice v Ziljski dolini.

Izhajal je iz izrazito pevske družine in je bil izreden pevski talent. K vsakemu dogodku in doživljaju je znal zložiti in zapeti primerno pesem.

Anton Jobst (1894–1981) iz Brda pri Šmohorju.
Šolal se je na ljubljanski orglarski šoli. Bil je organist in pevovodja v Žireh, organizator, zborovodja, kapelnik, učitelj glasbe na gimnaziji, osnovni in glasbeni šoli, vodil je šolski harmonikarski orkester, salonski orkester bivšega Sokola in pihalni orkester tovarne Alpina. Napisal je več kot dvesto cerkvenih skladb.

Ivan Kropivnik (1910–1943) z Brnce.
Organiziral je skupne nastope koroških pevskih zborov. Leta 1929 je sprejel službo organista in pevovodje na Brnci.

Jožef Katnik (1862–1942) iz Bistrice v Ziljski dolini.
Ziljski ljudski pesnik in vižar, avtor ziljske himne:
Tam, kjer teče bistra Zilja (menda jo je zložil, ko je vozil deske čez ziljski most).

Anton Stres
(1869 – ni podatka) iz Gorij v Ziljski dolini.
Glasbe se je učil na cerkveno-glasbeni šoli v Regensburgu. Župnikoval je na Jezerskem.