Iskalnik COBISS
Iskalnik COBISS

Rokopisno gradivo

V posebnem klimatiziranem prostoru hranimo v ognjevarnih trezorjih obsežno rokopisno zbirko, ki je po vsebini pretežno domoznanskega značaja. Zbirko dopolnjujemo tudi z novim gradivom, ki ga pridobivamo večinoma z darovi, nekaj pa tudi z odkupi.

V rokopisni zbirki hranimo poleg osebnih zapuščin tudi različne dragocene arhivske dokumente. Pomemben arhivski vir so krstna, poročna in mrliška knjiga iz Starega trga pri Slovenj Gradcu:

  • ,
  • in
  • .

Nekaj je starejših arhivskih listin in poslovne korespondence Železarne Ravne, še iz časov Thurnovih fužin. Hranimo tudi dokumentarno gradivo o ustanovitvi in gradnji Gimnazije Ravne ter precej zapisov in listin, ki se navezujejo na lokalno zgodovino.

S področja ljudskega zdravilstva hranimo nekaj rokopisnih »arcnijskih bukev«:

  • , rokopis Johanna Bunzhika iz leta 1817, napisan po predlogi Josepha Shaga.

Arcniske ročne bukve (1817)

Dragocen je Črnjanski rokopis iz sredine ali druge polovice 17. stoletja z dve strani obsegajočo molitvijo za verne duše, ki je pisno pričevanje o rabi slovenske govorice v Mežiški dolini.

Črnjanski rokopis

Zanimiva je rokopisna pesmarica Buckue sa piesmi zieliga leta sa me oz. Tinjski rokopis, ki jo je knjižnici podaril dr. Pavel Zdovc. Ta zbirka besedil, sicer namenjena le zasebni in krajevni rabi, je s svojo jezikovno raznovrstnostjo in obsežnostjo zanimiv primerek pismenstva na Koroškem izpred sredine 19. stoletja, ko se je začelo novo obdobje knjižnega jezika. Rokopis vsebuje vrsto narodopisno literarno zanimivih in mikavnih besedil, celotna zbirka pa je nastala pred tiskano pesmarico Matije Majarja Ziljskega (1846). Ta bibliografska enota je znatno obogatila zgodovinski sklad nabožnih in liturgičnih besedil, prav tako tudi študija, ki jo je opravil dr. Pavel Zdovc.