Iskalnik COBISS
Iskalnik COBISS

Zaposleni

 

Uprava

 
mag. Irena Oder02 870 54 24
dr. Manja Miklavc 02 870 54 28
Janja Petek 02 870 54 23
Majda Podojstršek 02 870 54 22
Nika Skudnik02 870 54 28
  

Domoznanski oddelek

 
Simona Šuler Pandev 02 870 54 32
Simona Vončina 02 870 54 31
  

Oddelek nabave in obdelave gradiva

 

Darja Molnar 02 870 54 26
Vlasta Zaberčnik 02 870 54 27
  
  

Izposoja in informacije

 
Katja Čop 02 870 54 20
Maja Dretnik 02 870 54 20
Tadeja Forjan 02 870 54 20
Natalija Golob 02 870 54 20
Blanka Kasper 02 870 54 20
Vera Kolar 02 870 54 20
mag. Jelka Kos 02 870 54 21
Petra Makuc 02 870 54 21
Branka Mrđenović02 870 54 20
Jožica Pečovnik 02 870 54 20
Mitja Skarlovnik 02 870 54 20
Lea Vavkan 02 870 54 25
  

Tehnično osebje

 
Marijana Kanešić 02 870 54 20
Martin Hranjec02 870 54 20
  

Bukvarna Ajta

 
Neža Molnar02 620 48 72
izven delovnega časa bukvarne02 870 54 33 

 

Zaposleni
Telefon
Čop Katja02 870 54 20
Dretnik Maja02 870 54 20
Forjan Tadeja02 870 54 20
Golob Natalija02 870 54 20
Gregorc Jerneja02 870 54 20
Hranjec Martin02 870 54 20
Kanešić Marijana02 870 54 20
Kasper Blanka02 870 54 20
Kolar Vera02 870 54 20
Kos Jelka02 870 54 21
Makuc Petra02 870 54 21
dr. Miklavc Manja02 870 54 28
Molnar Darja02 870 54 26
Molnar Neža*02 620 48 72
Mrđenović Branka*02 870 54 20
mag. Oder Irena02 870 54 24
Pečovnik Jožica02 870 54 20
Petek Janja02 870 54 23
Podojstršek Majda02 870 54 22
Skarlovnik Mitja02 870 54 20
Skudnik Nika*02 870 54 28
Šuler Pandev Simona02 870 54 32
Vavkan Lea02 870 54 25
Vončina Simona02 870 54 31
Zaberčnik Vlasta02 870 54 27

* nadomeščanje

Uprava

 
NazivDelovno mestoTelefon
mag. Oder Irenadirektorica02 870 54 24
dr. Miklavc Manjasamostojni strokovni svetovalec02 870 54 28
Petek Janjainformatičarka02 870 54 23
Podojstršek Majdaračunovodja, tajnica02 870 54 22
Skudnik Nika*samostojni strokovni svetovalec02 870 54 28
   

Domoznanski oddelek

 
NazivDelovno mestoTelefon
Šuler Pandev Simonabibliotekarka02 870 54 32
Vončina Simonabibliotekarka02 870 54 31
   

Oddelek nabave in obdelave gradiva

NazivDelovno mestoTelefon
Molnar Darjabibliotekarka, vodja nabave in obdelave02 870 54 26
Zaberčnik Vlastabibliotekarka02 870 54 27
   
   

Študijski oddelek

 
NazivDelovno mestoTelefon
Čop Katjabibliotekarka
02 870 54 20
Dretnik Majabibliotekarka02 870 54 20
Golob Natalijaknjižničarka02 870 54 20
Gregorc Jernejabibliotekarka02 870 54 20
Kasper Blankaknjižničarka02 870 54 20
Kolar Veramanipulantka, čistilka02 870 54 20
Kos Jelkabibliotekarka02 870 54 21
Makuc Petrabibliotekarka02 870 54 21
Molnar Darjabibliotekarka02 870 54 20
Mrđenović Branka*bibliotekarka02 870 54 20
Pečovnik Jožicaknjižničarka02 870 54 20
Skarlovnik Mitjamanipulant02 870 54 20
Vavkan Leabibliotekarka02 870 54 25
   

Tehnično osebje

 
NazivDelovno mestoTelefon
Kanešić Marijanačistilka02 870 54 20
Martin Hranjechišnik02 870 54 20
   

Bukvarna Ajta

 
NazivDelovno mestoTelefon
Molnar Neža*knjižničarka02 620 48 72

* nadomeščanje

Zaposleni

Telefon

Čop Katja02 870 54 20
Dretnik Maja02 870 54 20
Drozg Marina02 870 54 20
Golob Natalija02 870 54 20
Gregorc Jerneja 
Kanešić Marijana02 870 54 20
Kasper Blanka02 870 54 20
Kolar Vera02 870 54 20
Kos Jelka02 870 54 20
Krevzelj Darja02 870 54 20
Makuc Petra02 870 54 20
Miklavc Manja 
Molnar Darja02 870 54 26
Mrđenović Branka*02 870 54 20
Oder Irena02 870 54 24
Pečovnik Jožica02 870 54 20
Petek Janja02 870 54 23
Podojstršek Majda02 870 54 22
Rožič Simon02 870 54 20
Skarlovnik Mitja02 870 54 20
Skudnik Nika*02 870 54 28
Šuler Pandev Simona02 870 54 32
Vavkan Lea02 870 54 25
Vončina Simona02 870 54 31
Zaberčnik Vlasta02 870 54 27
  
* nadomeščanje 

Uprava

NazivDelovno mestoTelefonElektronski naslov
mag. Oder Irenadirektorica02 870 54 24Pošlji sporočilo
dr. Miklavc Manjasamostojni strokovni svetovalec02 870 54 28Pošlji sporočilo
Petek Janjainformatičarka02 870 54 23Pošlji sporočilo
Podojstršek Majdaračunovodja, tajnica02 870 54 22Pošlji sporočilo
Skudnik Nika*samostojni strokovni svetovalec02 870 54 28Pošlji sporočilo

Tehnično osebje

NazivDelovno mestoTelefonElektronski naslov
Kanešić Marijanačistilka02 870 54 20Pošlji sporočilo
Martin Hranjechišnik02 870 54 20Pošlji sporočilo

Študijski oddelek

NazivDelovno mestoTelefonElektronski naslov
Čop Katjabibliotekarka
02 870 54 20Pošlji sporočilo
Dretnik Majabibliotekarka02 870 54 20Pošlji sporočilo
Golob Natalijaknjižničarka02 870 54 20Pošlji sporočilo
Gregorc Jernejabibliotekarka02 870 54 20Pošlji sporočilo
Kasper Blankaknjižničarka02 870 54 20Pošlji sporočilo
Kolar Veramanipulantka, čistilka02 870 54 20Pošlji sporočilo
mag. Kos Jelkabibliotekarka02 870 54 21Pošlji sporočilo
Makuc Petrabibliotekarka02 870 54 21Pošlji sporočilo
Molnar Nežabibliotekarka02 870 54 20Pošlji sporočilo
Mrđenović Branka*bibliotekarka02 870 54 20Pošlji sporočilo
Pečovnik Jožicaknjižničarka02 870 54 20Pošlji sporočilo
Skarlovnik Mitjamanipulant02 870 54 20Pošlji sporočilo
Vavkan Leabibliotekarka02 870 54 25Pošlji sporočilo

Domoznanski oddelek

NazivDelovno mestoTelefonElektronski naslov
Šuler Pandev Simonabibliotekarka02 870 54 32Pošlji sporočilo
Vončina Simonabibliotekarka02 870 54 31Pošlji sporočilo

Odd. nabave in obdelave gradiva

NazivDelovno mestoTelefonElektronski naslov
Molnar Darjabibliotekarka, vodja nabave in obdelave02 870 54 26Pošlji sporočilo
Zaberčnik Vlastabibliotekarka02 870 54 27Pošlji sporočilo

Bukvarna Ajta

NazivDelovno mestoTelefonElektronski naslov
Molnar Nežaknjižničar/-ka02 620 48 72 Pošlji sporočilo

* nadomeščanje