Iskalnik COBISS
Iskalnik COBISS

Seznam literature za lahko branje

Seznam je razdeljen na sedem sklopov:

 • IZVIRNA LEPOSLOVNA DELA V LAHKEM BRANJU;
 • LEPOSLOVJE, PRIREJENO PO PRAVILIH LAHKEGA BRANJA;
 • STROKOVNA DELA V LAHKEM BRANJU;
 • STROKOVNA OZ. INFORMATIVNA DELA NA TEMO LAHKEGA BRANJA;
 • LEPOSLOVJE (dela, ki niso prirejena po pravilih lahkega branja, vendar so primerna za uporabnike lahkega branja);
 • STROKOVNO GRADIVO (dela, ki niso prirejena po pravilih lahkega branja, vendar so primerna za uporabnike lahkega branja);
 • PERIODIKA;

Prosimo vas, da ob uporabi seznama literature za lahko branje navedete kot vir Koroško osrednjo knjižnico dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem, Kompetenčni center.

IZVIRNA LEPOSLOVNA DELA V LAHKEM BRANJU

 •  BREZNIK, Sabina: Puran Peter. Sabina Breznik. Mozirje: Društvo Sožitje Zgornje Savinjske doline, 2020.

Preverite zalogo v knjižnicah

 • HRNČIČ DRAŠKOVIĆ, Lidija: Fagurjeva Fotografije arhiv CUDV Dobrna. Dobrna: Center za usposabljanje, delo in varstvo, 2020.

Preverite zalogo v knjižnicah

 • JEZIK pride naproti : zbornik kratkih zgodb v lahkem branju. Del 1, Prijateljstvo in ljubezen / [uredili Dragica Haramija in Tatjana Knapp]. – Podgorje pri Slovenj Gradcu : Zavod Risa, Center za splošno, funkcionalno in kulturno opismenjevanje, 2021.

Preverite zalogo v knjižnicah

Dostopno na spletu

 • JEZIK pride naproti : zbornik kratkih zgodb v lahkem branju. Del 2, Zgodbe iz življenja / [uredili Dragica Haramija in Tatjana Knapp]. – Podgorje pri Slovenj Gradcu : Zavod Risa, Center za splošno, funkcionalno in kulturno opismenjevanje, 2021.

Preverite zalogo v knjižnicah

Dostopno na spletu

 • JEZIK pride naproti : zbornik kratkih zgodb v lahkem branju. Del 3, Potovanja, pomoč in domišljija / [uredili Dragica Haramija in Tatjana Knapp]. – Podgorje pri Slovenj Gradcu : Zavod Risa, Center za splošno, funkcionalno in kulturno opismenjevanje, 2021.

Preverite zalogo v knjižnicah

Dostopno na spletu

 • KERMAUNER, Aksinja: Cvetje in ogenj: lahko branje. Ilustr. Gašper Rus. Črna na Koroškem: CUDV Črna, 2016.

Preverite zalogo v knjižnicah

 • KERMAUNER, Aksinja: Moda in neroda: lahko branje. Ilustr. Gašper Rus. Ljubljana: Društvo za prilagojeno obliko komunikacij Labra; [Podgorje pri Slovenj Gradcu]: Zavod RISA, center za splošno, funkcionalno in kulturno opismenjavanje, 2021.

Preverite zalogo v knjižnicah

 • KOLETNIK, Nina; Rižnik, Vesna: Dom je tam, kjer je srce. Rihard Lobenwein. Portorož: Center za korekcijo sluha in govora, 2020.

Preverite zalogo v knjižnicah

 • KOLMANIČ, Karolina: Tu je doma ljubezen: lahko branje. Aleš Prijol. Murska Sobota: VDC: Ajda, 2018.

Preverite zalogo v knjižnicah

 • MAGDALENCA išče fanta : lahko branje. Tolmin : VDC, 2023.

Preverite zalogo v knjižnicah

 • REPNIK, Sanja: Božična zgodba. Črna na Koroškem: CUDV, 2016.

Preverite zalogo v knjižnicah

 

LEPOSLOVJE PRIREJENO PO PRAVILIH LAHKEGA BRANJA

 • BELA kača s kronico / [avtorice priredbe Ingrid Babič Podržaj, Nika Gabrijelčič in Jana Tittl]. Podgorje pri Slovenj Gradcu : Zavod Risa, 2022.

  Preverite zalogo v knjižnicah

 • DEKLICA veka / [avtorice priredbe Ingrid Babič Podržaj, Nika Gabrijelčič in Jana Tittl]. Podgorje pri Slovenj Gradcu : Zavod Risa, 2022.

  Preverite zalogo v knjižnicah

 • DESETNICA ; Povodni mož ; Lepa Vida : po ljudskih pesmih in delih Franceta Prešerna ter Frana Milčinskega ; ilustrirala Andreja Peklar. Ljubljana : Založba Univerze, 2022.

Preverite zalogo v knjižnicah

 • FINŽGAR, Fran Saleški: Pod svobodnim Knj. 1: lahko branje (za lahko branje priredila Tatjana Knapp). Ilustr. Ciril Horjak. Slovenj Gradec: Zavod Risa, Center za splošno, funkcionalno in kulturno opismenjevanje, 2015.

Preverite zalogo v knjižnicah

Dostopno na spletu

 • FINŽGAR, Fran Saleški: Pod svobodnim Knj. 2: lahko branje (za lahko branje priredila Tatjana Knapp). Ilustr. Ciril Horjak. Slovenj Gradec: Zavod Risa, Center za splošno, funkcionalno in kulturno opismenjevanje, 2015.

Preverite zalogo v knjižnicah

Dostopno na spletu

 • HANCMAN, Aljoša: Zaklad pod hribom (za lahko branje priredila Barbara Žvirc). Tjaša Rener. Fotografije Klemen Gorenšek, Tomo Jeseničnik. Leše: Kulturno društvo; Podgorje pri Slovenj Gradcu: Zavod Risa; Črna na Koroškem: Center za usposabljanje, delo in varstvo, 2016.

Preverite zalogo v knjižnicah

 • KERMAUNER, Aksinja: Žiga špaget je za punce magnet (zgodba s priredbo v slovenski znakovni jezik, brajico in lahko berljiv način). Zvonko Čoh; ilustr. kretenj Nikolaj Vogel). Ljubljana: Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije, 2017.

Preverite zalogo v knjižnicah

 • LESJAK, Boža Božena: Kdor se smeje, je junak : priredba za lahko branje. Avtorica originala Boža-Božena Lesjak ; besedilo so v lahko branje prilagodile članice študijskega krožka Lahko preberem lahko zgodbo. Podgorje pri Slovenj Gradcu : Zavod Risa, 2023.

Preverite zalogo v knjižnicah

 • LEVSTIK, Fran: Martin Krpan. Ilustrirala Mateja Korbar Šimić. Ljubljana: Založba Univerze, 2022.

Preverite zalogo v knjižnicah

 • LEVSTIK, Fran: Martin Krpan z Vrha : lahko branje. Priredila Nika Vizjak Puškar. Ilustrirala Maja Gabrovec; pri prirejanju pomagali učenci CSGM. Maribor: Center za sluh in govor, 2023. 

Preverite zalogo v knjižnicah

 • NAŠE zgodbe (za lahko branje priredili Saša Fužir in Tatjana Knapp). Leander Fužir. Črna na Koroškem: CUDV Črna; Zavod Risa, Center za splošno, funkcionalno in kulturno opismenjevanje; Mocis, Center za izobraževanje odraslih, 2013.

 Preverite zalogo v knjižnicah

 • O POVODNEM MOŽU / [avtorice priredbe Ingrid Babič Podržaj, Nika Gabrijelčič in Jana Tittl]. Podgorje pri Slovenj Gradcu : Zavod Risa, 2022.

  Preverite zalogo v knjižnicah

 • O TREH GRAHIH / [avtorice priredbe Ingrid Babič Podržaj, Nika Gabrijelčič in Jana Tittl]. Podgorje pri Slovenj Gradcu : Zavod Risa, 2022.

  Preverite zalogo v knjižnicah

 • PASTIRČEK / [avtorice priredbe Ingrid Babič Podržaj, Nika Gabrijelčič in Jana Tittl]. Podgorje pri Slovenj Gradcu : Zavod Risa, 2022.

  Preverite zalogo v knjižnicah

 • PREŠEREN, France: Zdravljica v lahkem branju / [priredba za lahko branje Lucija Matoš]. Dekani, 2019.

  Preverite zalogo v knjižnicah

 • SHAKESPEARE, William: Romeo in Julija: lahko branje (za lahko branje priredila Tatjana Knapp). Ciril Horjak. Slovenj Gradec: Zavod Risa, Center za splošno, funkcionalno in kulturno opismenjevanje, 2012.

Preverite zalogo v knjižnicah

Dostopno na spletu

 • SAFRAN, Silvo: Prepovedana ljubezen (za lahko branje priredila Nataša Hiter Ravnjak). Domen Kotnik. Maribor: VDC POLŽ, 2019.

Preverite zalogo v knjižnicah

 • TAVČAR, Ivan: Visoška kronika: lahko branje (za lahko branje priredila Saša Fužir). Ciril Horjak. Slovenj Gradec: Zavod Risa, Center za splošno, funkcionalno in kulturno opismenjevanje, 2012.

Preverite zalogo v knjižnicah

Dostopno na spletu

 • ZDRAVILNO jabolko / [uredili Dragica Haramija in Tatjana Knapp]. Podgorje pri Slovenj Gradcu : Zavod Risa, 2022.

Preverite zalogo v knjižnicah

 • ZLATA ptica / [avtorice priredbe Ingrid Babič Podržaj, Nika Gabrijelčič in Jana Tittl]. Podgorje pri Slovenj Gradcu : Zavod Risa, 2022.

Preverite zalogo v knjižnicah

STROKOVNA DELA V LAHKEM BRANJU

 •  ETR Zaposlitvena direktiva.

Dostopno na spletu

 • FORTIČ Jakopič, Tina: Kruha in iger. Ljubljana : Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije, 2023.

Preverite zalogo v knjižnicah

 • GINEKOLOŠKI pregled (za lahko branje priredil Mario Bogar in drugi). Peter Gaber. Ljubljana: Zveza Sožitje, 2019.

Preverite zalogo v knjižnicah

 • HOČEVAR, Tadeja; Henigsman, Karmen; Štruc, Ana: SOPA – Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola (za lahko branje priredil Domen Retelj). Janja Kosi. Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2018.

Dostopno na spletu

 • JAKŠIĆ, Ivačič Živa; Vadnal, Katja: Enake pravice in enake možnosti za vse. Ljubljana: Zagovornik načela enakosti, 2021.

Preverite zalogo v knjižnicah

 • JAKŠIĆ, Ivačič Živa; Vadnal, Katja: Obrazec za prijavo diskriminacije. Ljubljana: Zagovornik načela enakosti, 2021.

Preverite zalogo v knjižnicah

 • JAKŠIĆ, Ivačič Živa; Vadnal, Katja: Navodila za prijavo diskriminacije : napisano v lahkem branju. Ljubljana: Republika Slovenija, Zagovornik načela enakosti, 2022.

Preverite zalogo v knjižnicah

 • KNAPP, Tatjana; Brumen, Drago: 10 zmot in resnic o lahkem branju. Ilustr. Peter Groznik Peč. Podgorje pri Slovenj Gradcu: Zavod RISA, 2019.

Preverite zalogo v knjižnicah

 • KNAPP, Tatjana; Slatinšek, Estera: Vodnik po Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami. : Shutterstock.com, Lahkojebrati.si. Ljubljana: Združenje izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije v Republiki Sloveniji, 2020.

Preverite zalogo v knjižnicah

 • KOLŠEK, Marko: Ali vem, pri čem sem s svojim …? (za lahko branje priredila Saša Fužir). Janja Kosi. Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2018.

Dostopno na spletu

 • KONVENCIJA o pravicah invalidov: mednarodni sporazum o pravicah invalidov: lahko berljiv vodnik po konvenciji (uredili Cveto Uršič in drugi). Ljubljana: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, 2008.

Preverite zalogo v knjižnicah

 • KOROŠKA osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem. Obisk Koroške osrednje knjižnice dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem : Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika, 2022.

Preverite zalogo v knjižnicah

 • KRAJI v Sloveniji: lahko branje (besedila o slovenskih krajih so prispevali Polonca Brumen in drugi; mentorici prof. dr. Dragica Haramija in doc. dr. Marta Licardo; strokovna sodelavka Saša Fužir). Maribor: Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta, 2018.

Dostopno na spletu

 • LESJAK, Saša; Slatinšek, Estera: Vodnik po Zakonu o osebni asistenci. Janja Kosi. Ljubljana: Združenje izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije v Republiki Sloveniji, 2020.

Preverite zalogo v knjižnicah

 • LESJAK, Saša; Slatinšek, Estera: Zakon o socialnem vključevanju invalidov. Janja Kosi. Ljubljana: Združenje izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije v Republiki Sloveniji, 2020.

Preverite zalogo v knjižnicah

 • LJUBEZEN, seks in jaz (za lahko branje priredil Mario Bogar in drugi). Peter Gaber. Ljubljana: Zveza Sožitje, 2019.

Preverite zalogo v knjižnicah

 • MOLITVENIK: lahko branje (za lahko branje priredil Stanko Gerjolj in Slike Leander Fužir. Ljubljana: Salve, 2016.

Preverite zalogo v knjižnicah

 • NEDISKRIMINACIJA.

Dostopno na spletu

 • NOSEČNOST (za lahko branje priredil Mario Bogar in drugi). Peter Gaber. Ljubljana: Zveza Sožitje, 2019.

Preverite zalogo v knjižnicah

 • PETEK, Sabina: Rekreacija za vse. Avtorica besedil Sabina Petek; fotografije Sabina Petek. Maribor : VDC Polž Maribor, 2023. 

Preverite zalogo v knjižnicah

 • POROD (za lahko branje priredil Mario Bogar in drugi). Peter Gaber. Ljubljana: Zveza Sožitje, 2019.

Preverite zalogo v knjižnicah

 • PREPROSTO evro.

Dostopno tudi na spletu

 • SAMOZAGOVORNIŠTVO v evropskem združenju Inclusion Europe.

Dostopno na spletu

 • SPOLNO nasilje (za lahko branje priredil Mario Bogar in drugi). Peter Gaber. Ljubljana: Zveza Sožitje, 2019.

Preverite zalogo v knjižnicah

 • UČENJE— iz šole v življenje : zbornik ob 110-letnici Centra Janeza Levca Ljubljana : lahko branje. Ljubljana : Center Janeza Levca, 2022. 

Preverite zalogo v knjižnicah

 • VARNOST in zdravje pri Verzija 1: lahko branje (besedilo so prispevali Nina Volčanjk in drugi; mentorici red. prof. dr. Dragica Haramija in doc. dr. Marta Licardo; strokovna sodelavka Saša Fužir). Maribor: Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta, 2018.

Dostopno na spletu

 • VARNOST in zdravje pri Verzija 2: lahko branje (besedilo so prispevali Nina Volčanjk in drugi; mentorici red. prof. dr. Dragica Haramija in doc. dr. Marta Licardo; strokovna sodelavka Saša Fužir). Maribor: Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta, 2018.

Dostopno tudi na spletu

 • VODNIK po pravicah invalidov: lahko berljiva in razumljiva oblika. Ljubljana: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 2015.

Preverite zalogo v knjižnicah

 • ZAVIRŠEK, Darja; Gorenc, Katarina: Šolanje in zaposlovanje otrok in odraslih, ki se težko učijo: lahko branje. Zvonka T. Simčič; Fotografije Irena Ceglar. Ljubljana: Modra, Društvo za raziskovanje in uresničevanje psihosocialnih potreb žensk: YHD, Društvo za teorijo in kulturo hendikepa, 2007.

Preverite zalogo v knjižnicah

 • ZDRUŽENI narodi ETR.

Dostopno tudi na spletu

 • ZDRUŽENI narodi: človekove pravice.

Dostopno tudi na spletu

 • ZGIBANKA o zaposlovanju OMDR.

Dostopno tudi na spletu

 • ŽIVLJENJE moškega (za lahko branje priredil Mario Bogar in drugi). Peter Gaber. Ljubljana: Zveza Sožitje, 2019.

Preverite zalogo v knjižnicah

 • ŽIVLJENJE ženske (za lahko branje priredil Mario Bogar in drugi). Peter Gaber. Ljubljana: Zveza Sožitje, 2019.

Preverite zalogo v knjižnicah

STROKOVNA OZ. INFORMATIVNA DELA NA TEMO LAHKEGA BRANJA

 •  EISNER, Petr: Spolnost ni tabu: za starše oseb z motnjami v duševnem razvoju o odnosih, spolnosti in podpori pri odraščanju.: Helena Neubertova. Ljubljana: Zveza Sožitje, 2019.

Preverite zalogo v knjižnicah

 • HARAMIJA, Dragica; Knapp, Tatjana: Lahko je Lahko branje za strokovnjake. Ilustr. Sašo Vrabič. Podgorje pri Slovenj Gradcu: Zavod Risa, 2019.

Preverite zalogo v knjižnicah

 • HARAMIJA, Dragica; Knapp, Tatjana; Fužir, Saša: Lahko je brati, Nasveti za lahko branje v slovenščini. 2, Pravila. Sašo Vrabič, Zoran Smiljanić. Fotografije Matej Golob, Lea Golob. Podgorje pri Slovenj Gradcu: Zavod Risa, 2019.

Preverite zalogo v knjižnicah

 • INFORMACIJE za vse: evropska pravila za pripravo informacij v lahko berljivi in razumljivi obliki (prevod v slovenski jezik Katja Vadnal in Tereza Žerdin). Ljubljana: Zveza Sožitje – zveza društev za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju Slovenije, 2012.

Preverite zalogo v knjižnicah

Dostopno na spletu

 • KNAPP, Tatjana; Haramija, Dragica: Lahko je brati, Nasveti za lahko branje v slovenščini. 1, Uvod. Sašo Vrabič. Fotografije Matej Golob, Lea Golob. Podgorje pri Slovenj Gradcu: Zavod Risa, 2019.

Preverite zalogo v knjižnicah

 • NAREDIMO učenje lahko: priporočila učiteljem za pripravo uporabniku prijaznih tečajev vseživljenjskega učenja (prevod v slovenski jezik Katja Vadnal). Ljubljana: Zveza Sožitje – zveza društev za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju Slovenije, 2012.

Preverite zalogo v knjižnicah

Dostopno na spletu

 • NE pišite za nas brez nas: sodelovanje ljudi z motnjami v duševnem razvoju pri pisanju lahko berljivih in razumljivih besedil (prevod v slovenski jezik Katja Vadnal). Ljubljana: Zveza Sožitje – zveza društev za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju Slovenije, 2012.

Preverite zalogo v knjižnicah

Dostopno na spletu

 • OBVEZNO zdravstveno zavarovanje : informacije v lahkem branju / [urednik Damjan Kos ; v lahko branje priredili Saša Lesjak, Estera Slatinšek, Tatjana Strmčnik ; ilustracije Peter Gaber, ostale ilustracije Lahko je brati in Arhiv Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije]. – Ljubljana : Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, 2021.

Preverite zalogo v knjižnicah

 • SOŽITJE na grajskem vrtu : zbornik / [urednica Nina Misson ; besedilo Tadej Curk … [et al.] ; v lahko branje priredili Zavod Risa ; fotografije Arhiv uršulink Škofja Loka (AUŠL), arhiv Restavratorskega centra Zavoda za varstvo kulturne dediščine (RC ZVKDS), arhiv Loškega muzeja Škofja Loka]. – Škofja Loka : Loški muzej, 2021.

Preverite zalogo v knjižnicah

 • USPOSABLJANJE učiteljev vseživljenjskega učenja: smernice za pisanje lahko berljivih in razumljivih besedil (prevod v slovenski jezik Katja Vadnal). Ljubljana: Zveza Sožitje – zveza društev za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju Slovenije, 2012.

Preverite zalogo v knjižnicah

Dostopno na spletu

LEPOSLOVJE

Dela, ki niso prirejena po pravilih lahkega branja, vendar so primerna za uporabnike lahkega branja.

 •  AESOPUS: Tako govorijo živali … – Ezopove Ilustr. Ayano Imai. Ljubljana: Kres, 2013.

Preverite zalogo v knjižnicah

 • AFRIŠKE pripovedke. Grégoire Vallancien. Ljubljana: OKA, 2006.

Preverite zalogo v knjižnicah

 • ALCOTT, Louisa May: Male ženske. Carmen Guerra. Ljubljana: Grahovac, 2017.

Preverite zalogo v knjižnicah

 • AMERIŠKE pripovedke. Pascal Goudet. Ljubljana: OKA, 2006.

Preverite zalogo v knjižnicah

 • AVSEC, Albina: Vonj po akacijah. Nataša Vertelj. Ljubljana: Alba, 2000.

Preverite zalogo v knjižnicah

 • AZIJSKE pripovedke. Marie de Mortillet. Ljubljana: OKA, 2006.

Preverite zalogo v knjižnicah

 • BABICA pripoveduje: slovenske ljudske pripovedi. Ančka Gošnik Godec. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1996, 2006.

Preverite zalogo v knjižnicah

 • BEVK, France: Peter Klepec. Marjan Manček. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1978, 1988.

Preverite zalogo v knjižnicah

 • BIZJAK, Ivan: Srečelov. Rudi Skočir. Ljubljana: Sanjska knjiga, 1995.

Preverite zalogo v knjižnicah

 • ČATER, Dušan: Kralj Matjaž. Iztok Križan. Ljubljana: Littera, 1996.

Preverite zalogo v knjižnicah

 • ČATER, Dušan: Veronika Deseniška. Iztok Križan. Ljubljana: Littera, 1996.

Preverite zalogo v knjižnicah

 • ČECH, Pavel: Čudežni vrt. Pavel Čech. Ljubljana: Sanje, 2009.

Preverite zalogo v knjižnicah

 • GOLOB, Berta: Kje je sreča doma?. Marjan Manček. Ljubljana: Karantanija, 2007.

Preverite zalogo v knjižnicah

 • GOOBIE, Beth: Punca, ki nekaj velja. Dob pri Domžalah: Miš, 2011.

Preverite zalogo v knjižnicah

 • GRAFENAUER, Niko: Kekec in Pehta (po Kekčevih zgodbah Jospia Vandota in Franceta Bevka za slikopis priredil Niko Grafenauer). Ajda Erznožnik. Ljubljana: Grafenauer založba, 2012.

Preverite zalogo v knjižnicah

 • GRAFENAUER, Niko: Kekec in Prisank (po Kekčevih zgodbah Josipa Vandota in Franceta Bevka za slikopis priredil Niko Grafenauer). Ajda Erznožnik. Ljubljana: Grafenauer založba, 2012.

Preverite zalogo v knjižnicah

 • GRAFENAUER, Niko: Skrivnosti. Ljubljana: Grafenauer, 2013.

Preverite zalogo v knjižnicah

 • GRAFENAUER KOROŠEC, Eva: Kekec in Bedanec (po knjigi Nad samotnim breznom Josipa Vandota za slikopis priredila Eva Grafenauer Korošec). Ajda Erznožnik. Ljubljana: Grafenauer založba, 2013.

Preverite zalogo v knjižnicah

 • GREGORIČ GORENC, Barbara: Trenutki / občutki. Ilustr. Andreja Gregorič. Ljubljana: Mladika, 2012.

Preverite zalogo v knjižnicah

 • INUITSKE pripovedke. Delphine Bodet. Ljubljana: OKA, 2006.

Preverite zalogo v knjižnicah

 • JURČIČ, Josip: Jurij Kozjak, slovenski janičar: povest iz petnajstega stoletja domače zgodovine. Damijan Stepančič. Dob pri Domžalah: Miš, 2014.

Preverite zalogo v knjižnicah

 • KAKO je Evropa dobila ime (avtorsko priredila Liljana Klemenčič). Mojca Cerjak. Ljubljana: Ajda, Družba Piano, 2004.

Preverite zalogo v knjižnicah

 • KAKO je nastalo Blejsko jezero: slovenska ljudska pripovedka. Ilustr. Anton Murska Sobota: Ajda, IBO Gomboc, 2006.

Preverite zalogo v knjižnicah

 • KODRIČ FILIPIĆ, Neli: Ali te lahko objamem močno?. Damijan Stepančič. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011.

Preverite zalogo v knjižnicah

 • KOMELJ, Miklavž: Kako sta se gospod in gospa pomirila. Zvonko Čoh. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2009.

Preverite zalogo v knjižnicah

 • KOROŠKE ljudske pravljice in pripovedke (zbral in zapisal Vinko Möderndorfer). Mojca Osojnik. Celovec: Drava, 1994.

Preverite zalogo v knjižnicah

 • KURENT (po ljudskih motivih Liljana Klemenčič). Ilustr. Matjaž Schmidt. Ljubljana: Slovenska knjiga, 2001.

Preverite zalogo v knjižnicah

 • MAMKA Bršljanka: pravljice s celega sveta. Ilustr. Ančka Gošnik Ljubljana: Mladinska knjiga, 1999, 2006.

Preverite zalogo v knjižnicah

 • MANČEK, Marjan: Zgodbe iz pradavnine. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1993.

Preverite zalogo v knjižnicah

 • MARTINŠEK, Jana: Vse je dišalo po pomladi. Nina Rupel. Ljubljana Alba 2000, 2011.

Preverite zalogo v knjižnicah

 • MCDONNELL, Patrick: Najlepše darilo. Patrick McDonnell. Ljubljana: Družba Piano, 2009.

Preverite zalogo v knjižnicah

 • MCDONNELL, Patrick: Kot v nebesih. Patrick McDonnell. Ljubljana: Družba Piano, 2009.

Preverite zalogo v knjižnicah

 • MENIH, Kristina: Skrivnostna Bela golobica. Ilustr. Andreja Gregorič. Murska Sobota: Ajda, IBO Gomboc, 2013.

Preverite zalogo v knjižnicah

 • MILIČINSKI, Fran: Laž in njen ženin. Ana Razpotnik. Ljubljana: Sanje, 2008, 2012.

Preverite zalogo v knjižnicah

 • MILIČINSKI, Fran: Gospod in hruška. Suzi Bricelj. Ljubljana: Sanje, 2007, 2012.

Preverite zalogo v knjižnicah

 • MITI in Ilustr. Isa Python. Ljubljana: OKA, 2006.

Preverite zalogo v knjižnicah

 • MӦDERNDORFER, Vinko: Pesmi in pesmičice. Suzi Bricelj. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015.

Preverite zalogo v knjižnicah

 • MOJCA Pokrajculja: koroška ljudska pripovedka v slovenskem znakovnem jeziku. Nataša Kordiš. Ljubljana: Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije, 2014. (tudi za gluhe in naglušne)

Preverite zalogo v knjižnicah

 • NAIDOO, Beverley: Kdo je kralj?: deset čudovitih afriških zgodb. Ilustr. Piet Hlebce: Zala, 2015.

Preverite zalogo v knjižnicah

 • NARODNA pripovedka: prva objavljena ljudska pravljica iz Prekmurja. Anton Buzeti. Murska Sobota: Ajda, IBO Gomboc, 2006.

Preverite zalogo v knjižnicah

 • NOVOSEL, Danica Š.: Kralj Matjaž in sol (avtorsko priredila Danica Š. Novosel). Matjaž Schmidt. Ljubljana: Slovenska knjiga, 2003.

Preverite zalogo v knjižnicah

 • O pastirčku in debeli uši: slovenska ljudska pravljica (zapisal Matija Valjavec). Matjaž Schmidt. Ljubljana: Slovenska knjiga, 2000.

Preverite zalogo v knjižnicah

 • PEKLAR, Andreja: Varuh. Andreja Peklar. Ljubljana: Inštitut za likovno umetnost, 2006.

Preverite zalogo v knjižnicah

 • PETER Klepec: priredba slovenske ljudske pravljice v slovenskem znakovnem jeziku. Nataša Kordiš. Ljubljana: Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije, 2012. (tudi za gluhe in naglušne)

Preverite zalogo v knjižnicah

 • PREŽIHOV Voranc: Samorastniki (prir. Iztok Ilich). Damijan Stepančič. Dob pri Domžalah: Miš, 2015.

Preverite zalogo v knjižnicah

 • QUARZO, Guido: Kratke zgodbe iz prazgodovine. Sergio Vezzali. Izola: Ark, 2013.

Preverite zalogo v knjižnicah

 • ROZMAN, Andrej: Urška. Zvonko Čoh. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011.

Preverite zalogo v knjižnicah

 • SENEGAČNIK KURNIK, Ana: Moje pasje življenje. Jurij Kurnik. Ljubljana: Salve, 2013. (tudi za dislektike)

Preverite zalogo v knjižnicah

 • SHAKESPEARE, William: Hamlet. Charly Cheung. Dob pri Domžalah: Miš, 2015.

Preverite zalogo v knjižnicah

 • STEPANČIČ, Lucija: Anton!. Damijan Stepančič. Dob pri Domžalah: Miš, 2014.

Preverite zalogo v knjižnicah

 • ŠTAMPE ŽMAVC, Bina: Cesar in rože. Ljubljana: Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS, 2011.

Preverite zalogo v knjižnicah

 • TAMARO, Susanna: Papirofobija. Jure Engelsberger. Nova Gorica: Eno, 2011.

Preverite zalogo v knjižnicah

 • WAECHTER, Philip: Sinček sonček. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2009.

Preverite zalogo v knjižnicah

 • WAECHTER, Philip: Jaz. Philip Waechter. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2006.

Preverite zalogo v knjižnicah

 • WILSON Sirkovsky, Dianna: Jakobova bralna rešitev / napisala Dianna Wilson Sirkovsky ; ilustrirala Sara Casilda ; [prevedla Maja Jug Hartman]. – 1. natis. – Ljubljana : Hart, 2021.

Preverite zalogo v knjižnicah

 • ZAČARANA hiša in druge istrske pravljice. Silva Karim. Koper: Lipa, 1994.

Preverite zalogo v knjižnicah

 • ZUPAN, Vitomil: Pravljica o črnem šejku z rdečo rožo. Damijan Stepančič. Dob pri Domžalah: Miš, 2011.

Preverite zalogo v knjižnicah

STROKOVNO GRADIVO

Dela, ki niso prirejena po pravilih lahkega branja, vendar so primerna za uporabnike lahkega branja.

 •  BINGHAM, Jane: Zakaj se družine razidejo?. Ljubljana: Grlica, 2006.

Preverite zalogo v knjižnicah

 • CLEARE, John: Veliki alpinistični vzponi: Eiger, K2, Everest, McKinley, Matterhorn. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2011.

Preverite zalogo v knjižnicah

 • COLOMBAIN, Jerome: Moj računalnik, internet in Ilustr. Frederique Vayssieres. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2009.

Preverite zalogo v knjižnicah

 • ČUDOVITA mala  enciklopedija  (Jinny  Johnson  in  drugi).  Ljubljana:  Tehniška  založba Slovenije, 2005.

Preverite zalogo v knjižnicah

 • DELGADO, Consuelo: Naši prijatelji psi. arhiv Susaete. Ljubljana: Grahovac, 2017.

Preverite zalogo v knjižnicah

 • DELGADO, Consuelo: Zakaj živali … . Teresa Novoa. Ljubljana: Grahovac, 2017.

Preverite zalogo v knjižnicah

 • GOLDSMITH, Mike: Izumi v 30 sekundah : [30 največjih domislekov za bistroumne mlade glave, razloženih v pol minute]. Ilustr. Chris Anderson in Marta Ljubljana: Družina, 2015.

Preverite zalogo v knjižnicah

 • GREEN, Jen: Onesnaževanje Slik. gradivo prispevali Corbis (Reuters/Colin Braley). Ljubljana: Grlica, 2006.

Preverite zalogo v knjižnicah

 • HEAD, Honor: Moj kuža: veliko uporabnih nasvetov in zabavnih trikcev!: vodnik za male ljubitelje psov. Tržič: Učila International, 2015.

Preverite zalogo v knjižnicah

 • INSKIPP, Carol: Odpadki in recikliranje. Ljubljana: Grlica, 2006.

Preverite zalogo v knjižnicah

 • MUHA, Viktorija: Čebelar. Fotografije Andreja Uranič in Logatec: A-knjiga, 2015.

Preverite zalogo v knjižnicah

 • NOVLJAN, Silva: Povabljen v knjižnico. Matjaž Schmidt. Ljubljana: Bralni društvo Slovenije, 1997.

Preverite zalogo v knjižnicah

 • SLOVENSKI Od kresovanja do silvestrovanja (zbrala in priredila Marjeta Zorec). Ilustr. Franci Nemec. Ljubljana: Karantanija, 2005.

Preverite zalogo v knjižnicah

 • SLOVENSKI Prepodimo zimo (zbrala in priredila Marjeta Zorec). Ilustr. Franci Nemec. Ljubljana: Karantanija, 2005.

Preverite zalogo v knjižnicah

 • SPILSBURY, Louise: Rasizem in nestrpnost. Hanane Kai. Jezero: Morfemplus, 2018.

Preverite zalogo v knjižnicah

 • STALFELT, Pernilla: Knjiga o smrti. Pernilla Stalfelt. Radovljica: Didakta, 2009.

Preverite zalogo v knjižnicah

 • TAVČAR, Vojmir; Tretjak, Mitja: Slovenija v žepu: vodnik za male popotnike in velike radovedneže. Fotografije Manuel Kalman in Ilustr. Chiara Sepin. Trst: Založništvo tržaškega tiska, 2013.

Preverite zalogo v knjižnicah

 • TUCKERMANN, Anja: Vsi tukaj, vsi skupaj!. Tine Schulz. Hlebce: Zala, 2016.

Preverite zalogo v knjižnicah

 • ZOREC, Marjeta: Utrinki iz slovenske zgodovine. Od revolucionarnega leta 1848 do konca 1. svetovne vojne. Ilustr. Franci Nemec. Ljubljana: Karantanija, 2005.

Preverite zalogo v knjižnicah

 • ZOREC, Marjeta: Utrinki iz slovenske Od 2. svetovne vojne do samostojne Slovenije. Ilustr. Franci Nemec. Ljubljana: Karantanija, 2005.

Preverite zalogo v knjižnicah

 • ZOREC, Marjeta: Utrinki iz slovenske Zgodbe iz naše davne preteklosti. Ilustr. Franci Nemec. Ljubljana: Karantanija, 2005.

Preverite zalogo v knjižnicah

 • ZOREC, Marjeta: Utrinki iz slovenske Od reformacije do leta 1848. Ilustr. Franci Nemec. Ljubljana: Karantanija, 2005.

Preverite zalogo v knjižnicah

PERIODIKA

 •  Časopis 20 MINUT.

Dostopno na spletu

Informacije:

02 87 05 421

kompetencni.center@knjiznica-ravne.si