Iskalnik COBISS
Iskalnik COBISS

Izposoja, podaljšanje in rezervacija gradiva

Izposoja

Izposoja je brezplačna. Knjižnica ne izposoja na dom čitalniškega gradiva, domoznanskega gradiva in arhivskega gradiva.
Domoznansko gradivo, ki ga ima knjižnica v več izvodih, si lahko član izposodi na dom. Gradivo, hranjeno v domoznanski zbirki v enem izvodu, se izposoja le v čitalnico.
Član si ne more izposoditi več izvodov istega naslova. Gradivo lahko vrne v katerokoli enoto Koroške osrednje knjižnice.
Izposoja računalniških programov na CD-ROM-ih in na disketah na dom je mogoča samo v primerih, ko avtor ali založnik računalniškega programa izda knjižnici pisno dovoljenje za izposojo na dom.

Izposojevalni rok

Za knjige in zvočne kasete je rok izposoje 21 dni, za serijske publikacije, videokasete, DVD, CD pa 7 dni.
Izposojevalno dobo je mogoče podaljšati ustno, pisno, na knjigomatu, po telefonu ali internetu, največ dvakrat, in sicer pred iztekom izposojevalnega roka. Podaljšanje izposojevalne dobe za gradivo, ki je rezervirano, ni možno. Izposojevalnega roka ni možno podaljšati gradivu, za katerega je član že prejel opomin.

Obveščanje preko elektronskih, SMS  in potisnih obvestil

Preko elektronskih, SMS in potisnih obvestil je možno obveščanje o poteku rezervacij, prispelem rezerviranem gradivu, skorajšnjem poteku roka izposoje in pošiljanju opomina ter obvestilo o poteku članstva.

Podaljšanje gradiva

Gradivo je mogoče podaljšati ustno, pisno, po telefonu ali internetu, preko mobine aplikacije mCobiss, največ dvakrat, in sicer pred iztekom izposojevalnega roka.
Podaljšanje izposojevalne dobe za gradivo, ki je rezervirano, ni možno.
Izposojevalnega roka ni možno podaljšati gradivu, za katerega je član že prejel opomin.

Rezervacija gradiva

Rezervacije gradiva so brezplačne.
Gradivo je možno rezervirati ustno, pisno, po telefonu in po internetu (preko COBISS+ je možno rezervirati največ 5 knjig).
Rezervacija traja 3 mesece oz. do prihoda gradiva v knjižnico.
Rezervirano gradivo morajo člani dvigniti v 7 dneh.
Člane lahko o rezerviranem gradivu obveščamo preko elektronskih, SMS in potisnih sporočil.