Iskalnik COBISS
Iskalnik COBISS

Društvo bibliotekarjev Koroške

Društvo bibliotekarjev Koroške (v nadaljevanju DBK) je prostovoljno, samostojno, strokovno združenje knjižničarskih delavcev koroške regije, ki smo se povezali z namenom druženja, izmenjave izkušenj in strokovnih informacij s področja knjižničarstva.

Društva bibliotekarjev so povezana v Zvezo bibliotekarskih društev Slovenije (ZBDS).

Sedež DBK je v Koroški osrednji knjižnici dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem.