Iskalnik COBISS
Iskalnik COBISS

Medknjižnična izposoja

Če knjižnica ne razpolaga z iskanim gradivom, ga skuša na željo člana dobiti v drugi slovenski knjižnici z medknjižnično izposojo.

Stroške medknjižnične izposoje plača član knjižnice, ki je gradivo naročil, v znesku, določenim s cenikom knjižnice. Knjižnica po svojem ceniku zaračuna stroške medknjižnične izposoje knjižničnega gradiva, ki ga izposodi drugi knjižnici.

Poleg gradiva lahko knjižnica pridobi tudi kopije krajših tekstov in člankov, kot dovoljuje avtorska zakonodaja.

Izposoja gradiva med splošnimi knjižnicami na koroškem območju je brezplačna.

Medknjižnično izposojo gradiva lahko naročite v izposoji knjižnice ali na telefonsko številko 02 870 54 21.

Več informacij dobite pri razdelku Brezplačna medknjižnična izpsoja na tej povezavi.