Iskalnik COBISS
Iskalnik COBISS

Zbirka Berem zlahka

BEREM ZLAHKA (Zbirka za ranljive ciljne skupine)

Eno od osnovnih načel splošnih knjižnic je načelo dostopa za vse. V naši knjižnici se zavedamo, da imajo vsi ljudje pravico do branja in pridobivanja informacij. Biti pismen v sodobnem času pomeni brati hitro ter prebrano tudi razumeti. Prav zaradi tega v Koroški osrednji knjižnici dr. Franca Sušnika posvečamo posebno skrb ranljivim ciljnim skupinam.

Zbirka Berem zlahka je razdeljena v naslednje skupine:

Brajica

Knjige v Braillovi pisavi. Braillova pisava je posebna pisava, ki omogoča slepim, da berejo in pišejo.

Disleksija

Knjige za dislektike. Enak izbor literature je primeren tudi za osebe, ki se učijo slovenskega jezika; za tiste, ki se šele uvajajo v samostojno branje; in tudi za slabovidne.

Lahko branje

Lahko branje je namenjeno predvsem dvema glavnima ciljnima skupinama:

 • Ljudem, ki zaradi različnih oviranosti trajno potrebujejo lahko berljive informacije in publikacije (npr. ljudje, ki doživljajo disleksijo, motnjo v duševnem razvoju, motnje avtističnega spektra, demenco … ).
 • Ljudem, ki imajo slabše razvito veščino branja ali slabo poznajo jezik in sčasoma mogoče ne bodo imeli več potrebe po lažje berljivih tekstih (npr. priseljenci, neizkušeni bralci …).

Večji tisk

Knjige s povečanim tiskom so namenjene ljudem, ki slabše vidijo. Knjige iz zbirke Povečava, Srebrne niti in Bisernice.

Zvočne knjige

Zvočne knjige v slovenskem in angleškem jeziku, namenjene za slepe uporabnike.

Znakovni jezik

Knjige v slovenskem znakovnem jeziku. Video novice za gluhe in naglušne.

V okviru zbirke uporabnikom ponujamo:

 • Lupe za branje (lupe z osvetlitvijo za lažje branje, namenjene slabovidnim, elektronska lupa);
 • Bralna očala (nudenje izposoje);
 • Bralna ravnila (omogočajo lažje branje in prehajanje iz vrstice v vrstico);
 • Računalnik, slušalke, bralnik.

Storitve in dejavnosti za ranljive ciljne skupine:

 • Brezplačna članarina.
 • Osebni knjižničar; Knjižničar, ki uporabniku nudi pomoč pri uporabi knjižnice in njenih virov in storitev.
 • Knjižnica na obisku; Brezplačna dostava knjig na dom bolnim, ostarelim in invalidom.
 • Slušna zanka; Namenjena je uporabnikom slušnih aparatov – naglušnim osebam in jim omogoča udobno in nemoteno poslušanje izgovorjenega v mikrofon. Slušna zanka je vgrajena v Kuharjevi dvorani in v razstavišču knjižnice.
 • Klančina za dostop z invalidskim vozičkom; Omogočen dostop do Kuharjeve dvorane za invalide.
 • Zvočne knjige Audibook; Izposoja zvočnih knjig v slovenskem jeziku preko mobilne aplikacije Audibook.
 • Prilagojena spletna stran knjižnice; Vse informacije, kontakti in novice so dostopne preko naše spletne strani: https://www.knjiznica-ravne.si.
 • Po dogovoru: bralne skupine, vodenje in ogled knjižnice, individualno izobraževanje za samostojno uporabo knjižnice, računalniško opismenjevanje.

Celostna grafična podoba zbirke Berem zlahka

Prosimo vas, da ob uporabi celostne grafične podobe navedete kot vir Koroško osrednjo knjižnico dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem, Kompetenčni center.

BEREM ZLAHKA (Kotiček za ranljive ciljne skupine)

Eno od osnovnih načel splošnih knjižnic je načelo dostopa za vse. V naši knjižnici se zavedamo, da imajo vsi ljudje pravico do branja in pridobivanja informacij. Biti pismen v sodobnem času pomeni brati hitro ter prebrano tudi razumeti. Prav zaradi tega v Koroški osrednji knjižnici dr. Franca Sušnika posvečamo posebno skrb ranljivim ciljnim skupinam.

Kotiček Berem zlahka je razdeljen v naslednje skupine:

 • Brajica; Knjige v Braillovi pisavi. Braillova pisava je posebna pisava, ki omogoča slepim, da berejo in pišejo.
 • Disleksija; Knjige za dislektike. Enak izbor literature je primeren tudi za osebe, ki se učijo slovenskega jezika; za tiste, ki se šele uvajajo v samostojno branje; in tudi za slabovidne.
 • Lahko branje; Lahko branje je namenjeno predvsem dvema glavnima ciljnima skupinama:
  • Ljudem, ki zaradi različnih oviranosti trajno potrebujejo lahko berljive informacije in publikacije (npr. ljudje, ki doživljajo disleksijo, motnjo v duševnem razvoju, motnje avtističnega spektra, demenco … ).
  • Ljudem, ki imajo slabše razvito veščino branja ali slabo poznajo jezik in sčasoma mogoče ne bodo imeli več potrebe po lažje berljivih tekstih (npr. priseljenci, neizkušeni bralci …). 
 • Večji tisk; Knjige s povečanim tiskom so namenjene ljudem, ki slabše vidijo. Knjige iz zbirke Povečava, Srebrne niti in Bisernice.
 • Zvočne knjige; Zvočne knjige v slovenskem in angleškem jeziku, namenjene za slepe uporabnike.
 • Znakovni jezik; Knjige v slovenskem znakovnem jeziku. Video novice za gluhe in naglušne.

V okviru kotička uporabnikom ponujamo:

 • Lupe za branje (lupe z osvetlitvijo za lažje branje, namenjene slabovidnim);
 • Bralna očala (nudenje izposoje);
 • Bralna ravnila (omogočajo lažje branje in prehajanje iz vrstice v vrstico);
 • Računalnik, slušalke, bralnik.

Storitve in dejavnosti za ranljive ciljne skupine:

 • Brezplačna članarina
 • Osebni knjižničar; Knjižničar, ki uporabniku nudi pomoč pri uporabi knjižnice in njenih virov in storitev.
 • Knjižnica na obisku; Brezplačna dostava knjig na dom bolnim, ostarelim in invalidom.
 • Slušna zanka; Namenjena je uporabnikom slušnih aparatov – naglušnim osebam in jim omogoča udobno in nemoteno poslušanje izgovorjenega v mikrofon. Slušna zanka je vgrajena v Kuharjevi dvorani in v razstavišču knjižnice.
 • Klančina za dostop z invalidskim vozičkom; Omogočen dostop do Kuharjeve dvorane za invalide.
 • Zvočne knjige Audibook; Omogoča izposoja zvočnih knjig v slovenskem jeziku preko mobilne aplikacije Audibook.
 • Prilagojena spletna stran knjižnice; Vse informacije, kontakti in novice so dostopne preko naše spletne strani: https://www.knjiznica-ravne.si.
 • Po dogovoru: bralne skupine, vodenje in ogled knjižnice, individualno izobraževanje za samostojno uporabo knjižnice, računalniško opismenjevanje.

O kotičku Berem zlahka

V Koroški osrednji knjižnici dr. Franca Sušnika je na voljo nova zbirka gradiva, poimenovana BEREM ZLAHKA, ki je namenjena uporabnikom ranljivejših ciljnih skupin. Ureditev zbirke je bila omogočena s sredstvi v okviru večpartnerskega projekta Čebela bere med.

Kot referenčna knjižnica za lahko branje smo ves čas stremeli k temu, da omogočimo enakovreden dostop do branja vsem našim uporabnikom. Vse bralke in bralci si zaslužijo popolnoma enake možnosti dostopa do knjižničnega gradiva in zaradi različnih zmožnosti tudi njim prilagojene prostore znotraj knjižnice.

V prostoru, ki se nahaja na oddelku za odrasle, smo uredili prijeten kotiček, kjer je na voljo gradivo, ki je prilagojeno tudi tistim posebnim skupinam, ki potrebujejo besedila v prilagojeni obliki. Na dostopen način je urejeno gradivo po različnih sklopih bralnih posebnosti. Zbirka zajema leposlovno gradivo z večjim tiskom, knjige, pisane z brajico, dislektikom prijazno branje, knjige v znakovnem jeziku, zvočne knjige in gradivo, ki sodi v kategorijo lahkega branja. Prav tako pa jim nudimo strokovno bibliopedagoško podporo.

Lahko branje je namenjeno vsem, ki potrebujejo lahko berljive informacije in publikacije, kot tudi tistim, ki imajo slabše razvite veščine branja ali se šele spoznavajo z novim jezikom. S tem omogočamo dostopnost branja različnim zahtevam bralcev in širimo krog dostopnosti do različnih informacij. Postavitev zbirke je pregledna in dostopna, prav tako pa je gradivo opremljeno s slikovnimi oznakami, piktogrami. Uporabnikom so ves čas na voljo tudi različni pripomočki za branje, ki so na dostopnih mestih.

Menimo, da prostor ‘Berem zlahka’ ni pomemben le za uporabnike posebnih ciljnih skupin, ampak daje možnost vpogleda v raznolikost bralnih zmožnosti prav vsem ljudem. Nujno je, da bralna kultura postane vseobsežna in da je omogočena tudi tistim, ki bi radi, a težje berejo. Drugačnost je tako v knjigah kot pri ljudeh, možnosti za branje pa naj bodo za vse enake.

V Koroški osrednji knjižnici dr. Franca Sušnika je na voljo nova zbirka gradiva, poimenovana BEREM ZLAHKA, ki je namenjena uporabnikom ranljivejših ciljnih skupin. Ureditev zbirke je bila omogočena s sredstvi v okviru večpartnerskega projekta Čebela bere med.

Kot referenčna knjižnica za lahko branje smo ves čas stremeli k temu, da omogočimo enakovreden dostop do branja vsem našim uporabnikom. Vse bralke in bralci si zaslužijo popolnoma enake možnosti dostopa do knjižničnega gradiva in zaradi različnih zmožnosti tudi njim prilagojene prostore znotraj knjižnice.

Na oddelku za odrasle smo uredili prijeten prostor, kjer je na voljo gradivo, ki je prilagojeno tudi tistim posebnim skupinam, ki potrebujejo besedila v prilagojeni obliki. Na dostopen način je urejeno gradivo po različnih sklopih bralnih posebnosti. Zbirka zajema leposlovno gradivo z večjim tiskom, knjige, pisane z brajico, dislektikom prijazno branje, knjige v znakovnem jeziku, zvočne knjige in gradivo, ki sodi v kategorijo lahkega branja. Prav tako pa jim nudimo strokovno bibliopedagoško podporo.

Lahko branje je namenjeno vsem, ki potrebujejo lahko berljive informacije in publikacije, kot tudi tistim, ki imajo slabše razvite veščine branja ali se šele spoznavajo z novim jezikom. S tem omogočamo dostopnost branja različnim zahtevam bralcev in širimo krog dostopnosti do različnih informacij. Postavitev zbirke je pregledna in dostopna, prav tako pa je gradivo opremljeno s slikovnimi oznakami, piktogrami. Uporabnikom so ves čas na voljo tudi različni pripomočki za branje, ki so na dostopnih mestih.

Menimo, da prostor ‘Berem zlahka’ ni pomemben le za uporabnike posebnih ciljnih skupin, ampak daje možnost vpogleda v raznolikost bralnih zmožnosti prav vsem ljudem. Nujno je, da bralna kultura postane vseobsežna in da je omogočena tudi tistim, ki bi radi, a težje berejo. Drugačnost je tako v knjigah kot pri ljudeh, možnosti za branje pa naj bodo za vse enake.

Več o samem projektu Čebela bere med si lahko preberete tukaj.

Informacije:

02 87 05 421

kompetencni.center@knjiznica-ravne.si