Iskalnik COBISS
Iskalnik COBISS

Izdelava bibliografskih zapisov za osebno bibliografijo

Za izpis osebne bibliografije v sistemu COBISS vam lahko bibliografske zapise za knjige, članke (objavljene v serijskih publikacijah) ter kontinuirane vire izdelamo v naši knjižnici. Pri tem si pridržujemo pravico, da bibliografske zapise izdelamo na osnovi veljavnih strokovnih kriterijev in strokovne presoje delavcev Koroške osrednje knjižnice. Bibliografski zapisi se izdelajo praviloma le za gradivo, ki ga hranimo v naši knjižnični zbirki.

Storitev zaračunamo v skladu z veljavnim cenikom KOK. Postopek za naročilo in izdelavo bibliografskih zapisov poteka po naslednjem postopku:

 1. avtor najprej izpolni spodnji obrazec s podatki o njegovem objavljenem delu;
 2. v primeru, da avtor posreduje nepopolne ali napačne podatke, ga o tem obvestimo in prosimo, da jih ustrezno dopolni oziroma popravi;
 3. po prejemu pravilno izpolnjenega obrazca izdelamo bibliografske zapise;
 4. po izdelavi zapisa pripravimo račun, ki ga posredujemo naročniku storitve.

Bibliografske zapise za gradivo, ki ni v knjižnični zbirki KOK, izdelamo na osnovi dogovora z avtorjem. V tem primeru je avtor dolžan KOK kot dar posredovati brezplačni izvod gradiva, oz. vse podatke in vire na osnovi katerih bomo lahko izdelali bibliografski zapis. Pri sprejemanju darov upoštevamo nabavno politiko knjižnice. Rok za izdelavo bibliografskega zapisa oziroma zapisov določimo glede na svoje kadrovske zmogljivosti. Glede na to, da izdelava osebnih bibliografij in vnos zapisov nista prioritetni nalogi naše knjižnice, se z vsakim avtorjem osebno dogovorimo (glede na obseg in število zapisov), kako bomo postopali.

Informacije:

Simona Šuler Pandev
02 870 54 32
bibliografija@knjiznica-ravne.si


SPLETNI OBRAZEC ZA IZDELAVO BIBLIOGRAFSKIH ZAPISOV ZA OSEBNO BIBLIOGRAFIJO

  PODATKI O AVTORJU


  Vrsta avtorstva
  avtorskladateljurednikilustratorintervjuvanecoseba, ki intervjuvapripovedovalecfotografprevajalecpisec recenzijmentoravtor dodatnega besediladrugo


  PODATKI O DELU

  Tipologija je opisana v tem dokumentu.