Iskalnik COBISS
Iskalnik COBISS

Prepisovalci

Protestantizem – 16. in 17. stoletje

Po zatonu protestantizma so se slovenski protestantje iz okolice Podkloštra na Koroškem in sosednjih krajev zavzemali za njegov nadaljnji obstoj. Zato so jim bili za prepisovanje podlaga protestantski tiski, kot npr. prevod Spangenbergove Postile iz leta 1567, Trubarjev Novi testament iz leta 1557, Dalmatinova Biblija iz leta 1584, Sadnikarjev rokopis, prepisi protestantskih molitvenih obrazcev in pesmi.

Prepisovali so posamezne odlomke iz Svetega pisma, pa tudi drugo nabožno literaturo in jim dodajali besedila iz ustnega izročila, predvsem praznoverskega značaja (“žegni” – zagovori, apokrifi). Poškodovana in manjkajoča mesta v besedilih so dopolnjevali z rokopisom.