Iskalnik COBISS
Iskalnik COBISS

Izposoja in informacije domoznanskega gradiva

  • Gradivo iz domoznanskega oddelka, za katerega je iz kataloga COBISS+ razvidno, da je uporaba v čitalnico možna, je dostopno le v čitalnico.
  • Gradivo iz posebnih zbirk, ki ga knjižnica hrani v trezorjih (omejen dostop), je možno uporabljati le z dovoljenjem direktorja knjižnice. To gradivo se uporablja v posebnih čitalniških prostorih, v prisotnosti strokovnega delavca, ki gradivo pripravi. V primeru, da je gradivo preveč poškodovano (poškodovana vezava, krhek papir …), lahko strokovni delavec omeji oz. prepove uporabo tega gradiva tudi v čitalnico.
  • Dragoceno gradivo, ki je že digitalizirano, se v čitalnici uporablja v obliki digitalne kopije (CD, DVD, USB …) v Študijski čitalnici oz. tudi preko digitalne knjižnice.
  • Izposoja na dom je možna le za domoznansko gradivo – dvojnice (DZd), ki je postavljeno v prostem pristopu. Izjeme so možne le v primeru posebnih razmer, zaradi katerih uporabnik ni zmožen dela opraviti v knjižnici. V tem primeru se mora uporabnik osebno zglasiti v knjižnici in izpolniti obrazec za izposojo gradiva iz posebnih zbirk na dom.
  • Zahtevnejše domoznanske informacije lahko dobi uporabnik v domoznanskem oddelku v dopoldanskem času, po predhodni izpolnitvi obrazca oz. vloge za dostopnost zahtevnejših informacije, ali v izposoji knjižnice. Knjižnica se zaveže podati manj zahtevne podatke v roku treh dni, zahtevnejše pa po dogovoru. Vse informacije so možne tudi preko telefona in elektronske pošte.