Iskalnik COBISS
Iskalnik COBISS

Kategorija: Domoznanski oddelek

Izposoja in informacije domoznanskega gradiva

Gradivo iz domoznanskega oddelka, za katerega je iz kataloga COBISS+ razvidno, da je uporaba v čitalnico možna, je dostopno le v čitalnico. Gradivo iz posebnih zbirk, ki ga knjižnica hrani v trezorjih (omejen dostop), je možno uporabljati le z dovoljenjem direktorja knjižnice. To gradivo ...

[ preberi več ]

Domoznanska zbirka

V Domoznanski zbirki, ki šteje okoli dvajset tisoč enot in je že obdelana v sistemu COBISS, hranimo za lokalno območje pomembne monografije, periodiko, šolska glasila, raziskovalne naloge, diplomska dela, maturitetne naloge, magistrske naloge in doktorske disertacije ter drobne tiske, avdiovizualno ...

[ preberi več ]

O domoznanskem oddelku

Domoznanska dejavnost je ena od pomembnejših nalog slovenskih splošnih knjižnic. To je posebna dejavnost, ki obsega zbiranje, proučevanje, obdelovanje in hranjenje knjižničnega gradiva, ki se nanaša na določeno geografsko območje. V naši knjižnici sta to Koroška pokrajina in slovenska Koroška v Avst ...

[ preberi več ]