Iskalnik COBISS
Iskalnik COBISS

Mesec: april 2024

LETNA PREGLEDNA RAZSTAVA KULTURNEGA DRUŠTVA KOROŠKIH LIKOVNIKOV

V četrtek, 4. aprila 2024, so v razstavišču Koroške osrednje knjižnice odprli razstavo člani Kulturnega društva koroških likovnikov. Svoja novejša likovna dela, forme in rezbarije predstavljajo: Feliks Frühauf, Jože Golnar, Janez Grauf, Albert Hojnik, Hermina Jeseničnik, Hermina Kokalj, Mojca Kovač, ...

[ preberi več ]

Drobni tisk

Drobni tiski (plakati, vabila, turistični prospekti ter drugo informativno gradivo) tudi predstavljajo eno od posebnih zbirk. Shranjeni so v posebnih mapah po občinah Koroške krajine in zamejske Koroške in po dejavnosti, na katero se nanašajo.Zanimiva je Zbirka plebiscitnega propagandnega gradiva, k ...

[ preberi več ]

Razglednice

Iz zapuščine dr. Julija Felaherja je tudi večina slikovnega gradiva v posebni zbirki Razglednice, ki prinaša minule podobe koroških krajev tostran in onstran državne meje. V zbirki je okrog sedemsto razglednic, večinoma s podobami koroških krajev onstran državne meje, v Avstriji, do nekdanje etnične ...

[ preberi več ]

Fototeka

Dragocen dokument časa je precej obsežna zbirka fotografskega gradiva. Fototeka zajema fotografije, negative in diapozitive ter novejše slikovno gradivo na elektronskih nosilcih in v obliki digitalnih zapisov. Slikovno gradivo se navezuje na pomembne dogodke iz lokalne zgodovine, podobe krajev in ar ...

[ preberi več ]

Izposoja in informacije domoznanskega gradiva

Gradivo iz domoznanskega oddelka, za katerega je iz kataloga COBISS+ razvidno, da je uporaba v čitalnico možna, je dostopno le v čitalnico. Gradivo iz posebnih zbirk, ki ga knjižnica hrani v trezorjih (omejen dostop), je možno uporabljati le z dovoljenjem direktorja knjižnice. To gradivo ...

[ preberi več ]

Domoznanska zbirka

V Domoznanski zbirki, ki šteje okoli dvajset tisoč enot in je že obdelana v sistemu COBISS, hranimo za lokalno območje pomembne monografije, periodiko, šolska glasila, raziskovalne naloge, diplomska dela, maturitetne naloge, magistrske naloge in doktorske disertacije ter drobne tiske, avdiovizualno ...

[ preberi več ]

O domoznanskem oddelku

Domoznanska dejavnost je ena od pomembnejših nalog slovenskih splošnih knjižnic. To je posebna dejavnost, ki obsega zbiranje, proučevanje, obdelovanje in hranjenje knjižničnega gradiva, ki se nanaša na določeno geografsko območje. V naši knjižnici sta to Koroška pokrajina in slovenska Koroška v Avst ...

[ preberi več ]

Miniaturke

Kot posebno zbirko Miniaturke postavljamo različne miniaturne izdaje. Tudi ta zbirka nima domoznanskega značaja. Za naše obiskovalce in šolske skupine sta še posebej zanimivi najmanjši knjižici, ki ju hranimo (2,5 x 2 cm). Previous Next ...

[ preberi več ]

Faksimilirane in bibliofilske izdaje

Tudi Faksimilirane in bibliofilske izdaje imajo v obnovljenih prostorih knjižnice posebno mesto: Brižinski spomeniki, Stiški rokopisi, Trubarjeva Catechizmus in Hišna postila, Škofjeloški pasijon, Prešernov Kerst per Savici, Valvasorjeva Slava Vojvodine Kranjske ter Topografija Koroške, faksimile Hr ...

[ preberi več ]