Iskalnik COBISS
Iskalnik COBISS

Drobni tisk

  • Drobni tiski (plakati, vabila, turistični prospekti ter drugo informativno gradivo) tudi predstavljajo eno od posebnih zbirk. Shranjeni so v posebnih mapah po občinah Koroške krajine in zamejske Koroške in po dejavnosti, na katero se nanašajo.

    Zanimiva je Zbirka plebiscitnega propagandnega gradiva, ki jo hranimo je del posebne zbirke drobnih tiskov in je velikega zgodovinskega pomena ter dragocen dokument dogajanj po koncu prve svetovne vojne, ki so nesrečno posegla v življenje koroških Slovencev.

    Zbirka nima jasne provinience. Predvidevamo, da je večino gradiva prišlo v knjižnico skupaj z obsežno zapuščino dr. Julija Felaherja, neutrudnega borca za pravice koroških Slovencev. Nekaj plebiscitnih plakatov je podaril Janko Messner, manjši fond pa je knjižnica odkupila od zasebnega zbiralca.
    Gradivo smo v letu 2010 ob sofinanciranju Ministrstva za kulturo v celoti digitalizirali, objavili na portalu slovenske digitalne knjižnice dLib, kataložni zapisi pa so del vzajemne baze COBIB.
    Zbirka zajema dvaindevetdeset različnih enot gradiva, nekatere tudi v dvojnicah: plakati, letaki, lepaki, razglednice, plebiscitne brošure, plebiscitne znamke ter spominski plebiscitni kovanec.