Iskalnik COBISS
Iskalnik COBISS

Dragocene knjige in tiski

V rokopisni zbirki hranimo v ognjevarnih trezorjih tudi dragocene redke knjige in tiske. Ena najdragocenejših je originalen izvod Dalmatinove Biblije (1584), ki ga je knjižnica pridobila že leta 1952.

Dalmatinova biblija

Knjižnica hrani originalno izdajo največjega in najpomembnejšega dela Janeza Vajkarda Valvasorja Die Ehre des Herzogthums Crain (Slava vojvodine Kranjske) iz leta 1689, ki predstavlja vrh in hkrati sklep Valvasorjevega znanstvenega truda, ter njegovo za Koroško enkratno in dragoceno delo Topographia Archiducatus Carinthiae (1688). V zbirki najdemo tudi Megiserjevo Annales Carinthiae (1612), ki je izjemno pomemben vir za proučevanje Koroške. Dragoceno je zelo dobro ohranjeno delo Epistels Pauli an die Roemer iz leta 1720, Gutsmanov Deutsch-windishes Wörterbuch mit einer Sammlung der verdeutschen windischen Stammwörter (1789), Sacrum promptuarium (1641), Duhouna branua (1750) in še bi lahko naštevali. Navedene knjige so uvrščene znotraj posebnih zbirk Starine ali Raritete.

STARINE

Starine so zaključena zbirka, ki vsebuje starejše monografske in serijske publikacije, ki po večini niso domoznanskega značaja. Izmed periodičnih tiskov so dragocene Bleiweisove Novice kmetijskih, obertnijskih in narodskih reči ter Zgodnja Danica. Zbirka vsebuje tristo šestnajst signaturnih številk. Večina gradiva je v precej slabem stanju in je potrebna popravila oz. restavracije. Gradivo je zaščiteno z brezkislinskim papirjem in shranjeno v trezorjih.

RARITETE

Ostale dragocenosti in prve izdaje postavljamo v posebno zbirko Raritet. Naj naštejem samo nekaj biserov: prva izdaja Prešernovih Poezij (1847) in Zdravljice (1944), Cankarjeva Erotika (1899), Jurčičeva Veronika Deseniška (1886), Kajuhove Pesmi (1944), …