Iskalnik COBISS
Iskalnik COBISS

IN POD TO GORO RASTE NAŠE NOVO MESTO

December je že tradicionalno čas, ko se v razstavišču Koroške osrednje knjižnice srečujemo ob letnih preglednih razstavah domoznanskega oddelka. Po dveletnem premoru  tokrat z razstavo ‘Pod to goro raste naše novo mesto – podobe Raven v luči urbanističnega razvoja’ z vami delimo bisere iz naše skupne domoznanske zakladnice.

Prav neverjeten je bil povojni zanos, gradbeni zamah, ki je zajel ne samo Ravne, ampak večino slovenskih mest in premikal meje med ruralnim in urbanim. Skoraj idilično podobo krajine so zamenjale velikopotezne stanovanjske soseske in naselja enodružinskih hiš. Spreminjanje naše bivanjske kulture skozi desetletja je šlo z roko v roki s spremembami naših navad, vsakodnevnih poti.

Najprej se je pričela gradnja novega naselja na Čečovju, gradili so stavbe za prosvetno, socialno, kulturno in fizkulturno dejavnost.

Stanovanjske soseske, ki so rasle, kot gobe po dežju so spreminjale podobo kraja in delavskim družinam nudile sodobno kvaliteto bivanja. Vzporedno je kot svoj organizem raslo ‘mesto Železarna’, na grajski vzpetini pa se je širilo kulturno, športno in prosvetno središče kraja.

Skozi kolaž podob iz fototek Koroške osrednje knjižnice in Koroškega pokrajinskega muzeja se tako lahko sprehodimo po starih ulicah, se nostalgično spomnimo kje in kako smo nekoč nakupovali, kako smo se prevažali, v katerih gostilnah so znali ‘privezati dušo’ lačnim in žejnim, da seveda na izpustimo znamenitega Doma železarjev in Kavarne na Čečovju. Novejše fotografije zajete na razstavi, pa so iz arhiva Občine Ravne.

A ko govorimo o prostoru z vidika sedanjega trenutka, o načelih ohranjanja in prenove v skladu z varstvenimi načeli in razvojnimi zahtevami sodobnega časa, o vzdržnem ravnanju s prostorom in premišljenimi posegi v redke še razpoložljive površine, kdo je za to bolj pristojen kot arhitekti, urbanisti. Zato sva avtorici razstave k sodelovanju povabili Anito Potočnik Slivnik, ki je prispevala tudi glavno besedilo, kot nekakšno rdečo nit, ki poveže staro z novim.

Avtorici razstave: Simona Vončina in Simona Šuler Pandev v sodelovanju z Anito Potočnik Slivnik, univ. dipl. inž. arh.

Foto: FotobeležNica

Kratek prispevek o razstavi: