Iskalnik COBISS
Iskalnik COBISS

“Berem zlahka” – odprtje kotička za prilagojeno gradivo

V okviru večpartnerskega projekta Čebela bere med smo v Koroški osrednji knjižnici kot referenčni knjižnici za ‘Lahko branje’ odprli nov prostor z gradivom namenjenim  uporabnikom ranljivih ciljnih skupin, ki smo ga poimenovali BEREM ZLAHKA. V njem smo združili in posebej izpostavili knjižnično gradivo za bralce, ki zaradi različnih ovir potrebujejo besedila v prilagojeni obliki. Izbirate lahko leposlovne knjige z večjim tiskom, brskate med naborom zvočnih knjig, kot posebna skupina pa je postavljeno gradivo, ki sodi v t.i. kategorijo lahkega branja. Lahko branje je namenjeno ljudem, ki trajno potrebujejo lahko berljive informacije in publikacije, ter bralcem, ki imajo slabše razvito veščino branja ali slabo poznajo jezik.