Iskalnik COBISS
Iskalnik COBISS

Poslovnik knjižnice – Lahko branje

ČLANSTVO

VPIS

Član knjižnice postanemo,
ko izpolnimo vpisnico.
S podpisom vpisnice potrdimo,
da bomo upoštevali poslovnik knjižnice.

Članarina

Član knjižnice plača denar.
Ta denar je članarina.
Član si za plačano članarino celo leto izposoja knjige in drugo knjižnično gradivo.

Članarine ni treba plačati:

 • invalidom in
 • brezposelnim.

IZKAZNICA

Ob vpisu dobimo izkaznico.
Izkaznica velja za Koroško osrednjo knjižnico in vse njene enote.
Izkaznico sme uporabljati le lastnik izkaznice.
Na izkaznico moramo paziti.
Takoj moramo sporočiti v knjižnico,
če smo izkaznico izgubili.
Sporočiti moramo vsako spremembo naših podatkov.
Sporočiti moramo na primer, če se preselimo na drug naslov.

KAKO OSTANEMO ČLAN KNJIŽNICE

Član knjižnice ostanemo,
če jo obiščemo vsaj enkrat letno.
Če ne obiščemo knjižnice vsaj enkrat letno,
nas morajo v knjižnici po zakonu izbrisati iz seznama članov.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Osebne podatke iz vpisnice
uporabljamo samo za vpis člana.
Knjižnica mora po zakonu varovati osebne podatke
in podatke o izposojenem gradivu.

To pomeni, da:

 • imena,
 • priimka,
 • datuma rojstva,
 • naslova
 • elektronske pošte ali telefona
 • in tega, kaj si je član izposodil,

ne more izvedeti nihče.

Naročimo lahko poseben izpis dejavnosti na svoji članski izkaznici.
Izpis dejavnosti pomeni seznam:

 • izposoj,
 • rezervacij in
 • vračil.

Za izpis dejavnosti prosimo knjižničarko ali pišemo knjižnici.
Cena za izpis dejavnosti je določena v ceniku.

PONUDBA

V knjižnici dobimo knjižnično gradivo.
Knjižnično gradivo so:

 • knjige,
 • revije,
 • časopisi,
 • zgoščenke,
 • filmi,
 • zemljevidi,
 • igrače, družabne igre,
 • elektronske in zvočne knjige.

Veliko gradiva nam izposodijo na dom.
Nekaj gradiva si lahko ogledamo samo v knjižnici.

IZPOSOJA

Izposoja je brezplačna.
Knjige si izposodimo za 3 tedne.
CD-je, DVD-je in revije si izposodimo za 1 teden.

Gradivo vrnemo v enoto Koroške osrednje knjižnice.

Izposojo lahko podaljšamo na več načinov:

 • prosimo knjižničarko v knjižnici,
 • pokličemo v knjižnico,
 • pošljemo e-pošto na naslov info@knjiznica-ravne.si,
 • na spletu v aplikaciji COBISS/Moja knjižnica.

Telefon za knjižnico:

 • na Ravnah (02) 870 5 420,
 • v Kotljah (02) 821 50 83,
 • na Prevaljah (02) 82 31 175,
 • v Mežici (02) 82 77 730,
 • v Žerjavu (02) 82 39 674,
 • v Črni (02) 82 38 541.

ZAMUDNINA

Če gradiva ne vrnemo pravi čas, moramo plačati.
Temu rečemo, da plačamo zamudnino.

IZGUBLJENO ALI UNIČENO GRADIVO

Če gradivo izgubimo ali uničimo,
moramo kupiti novega.

REZERVACIJE

Rezervacija pomeni,
da v knjižnico sporočimo,
katero gradivo si želimo izposoditi.
Knjižničarka nam gradivo pripravi in prihrani.
Prevzamemo ga lahko v izposoji.

REZERVACIJA PROSTEGA GRADIVA

Rezerviramo si lahko gradivo,
ki še ni izposojeno.
Temu rečemo prosto gradivo.
Prosto gradivo nas bo čakalo 1 teden.

REZERVACIJA IZPOSOJENEGA GRADIVA

Rezerviramo si lahko gradivo,
ki je izposojeno pri drugem članu.
To pomeni,
da nas bo gradivo začelo čakati,
ko ga bo drugi član vrnil.

E-KNJIŽNICA

E-knjižnica je za člane knjižnice brezplačna.

E-knjižnica so:

 • zvočne knjige,
  Zvočne knjige lahko poslušamo z aplikacijo Audibook.
 • e-knjige,
  E-knjige lahko beremo z aplikacijo Biblos na:
  – telefonu,
  – tablici,
  – računalniku,
  – bralniku.
 • filmi,
  filme si izposodimo na spletni strani Baza slovenskih filmov.
 • drugo elektronsko gradivo.
  Drugo elektronsko gradivo so:
  – fotografije,
  – časopisi,
  – dragocene stare knjige,
  – slike.

KAJ ŠE POČNEMO V KNJIŽNICI?

V knjižnici lahko:

 • delamo na računalniku,
 • se povežemo z internetom,
 • tiskamo na tiskalnik,
 • beremo,
 • se družimo.

V knjižnico lahko gremo na prireditve.

Prireditve so:

 • predstavitve knjig,
 • potopisi,
 • pogovori o knjigah,
 • recitali,
 • koncerti.

V knjižnico gremo na izobraževanje.

Izobraževanja so:

 • za samostojno uporabo knjižnice,
 • z različno poučno vsebino.

V knjižnici si lahko ogledamo razstave.

Razstavljeno je posebno knjižnično gradivo.
Razstavljena so umetniška dela.
Razstavljeni so ročni izdelki.

Ogledi knjižnice in gradu Ravne

Skupine ljudi se lahko napovejo na obisk.
Napovedati se morajo vsaj dva dni prej.
Skupino v knjižnici sprejme knjižničarka.
Knjižničarka skupini razkaže knjižnico in grad.
Ogled traja približno 1 uro.
Ogled je brezplačen.

KNJIŽNIČNI RED

V knjižnici ne smemo:

 • kaditi,
 • preglasno govoriti,
 • prinašati in uživati hrane in pijače.

V knjižnici moramo:

 • paziti nase in na druge,
 • upoštevati navodila knjižničarke ali knjižničarja.

Če česa ne vemo, lahko vprašamo knjižničarko ali knjižničarja.

JEZIK POSLOVANJA

Jezik poslovanja je slovenščina.
To pomeni, da v knjižnici govorimo slovensko.