Iskalnik COBISS
Iskalnik COBISS

Kompetenčni center za lahko branje – Lahko branje

Kompetenčni centri skrbijo za dobro delovanje vseh knjižnic v Sloveniji.

Naš kompetenčni center skrbi za lahko branje v knjižnicah.

 

Kaj počnemo v Kompetenčnem centru za lahko branje?

Za uporabnike lahkega branja:

 • zbiramo knjige v lahkem branju;
 • sestavljamo seznam knjig v lahkem branju;
 • v lahko branje prirejamo tekste;
 • uporabnikom pokažemo,

kako iskati knjige na policah;

 • vodimo predstavitve in oglede knjižnice;
 • pripravimo bralna srečanja;
 • pripravimo sodelovanje pri bralni znački;
 • pripravimo in pripeljemo knjige na dom;
 • pripravimo izobraževanja za uporabnike.

Drugim knjižnicam pomagamo:

 • pri postavljanju in označevanju zbirke lahkega branja;
 • z izobraževanji za knjižničarje;
 • z ozaveščanjem o pomenu lahkega branja;
 • z novicami o lahkem branju;
 • s strokovnimi članki.