Iskalnik COBISS
Iskalnik COBISS

O domoznanskem oddelku

Domoznanska dejavnost je ena od pomembnejših nalog slovenskih splošnih knjižnic. To je posebna dejavnost, ki obsega zbiranje, proučevanje, obdelovanje in hranjenje knjižničnega gradiva, ki se nanaša na določeno geografsko območje. V naši knjižnici sta to Koroška pokrajina in slovenska Koroška v Avstriji.

Domoznanski oddelek naše knjižnice deluje kot samostojna enota od leta 1994, domoznansko dejavnost opravlja za vseh dvanajst občin na območju Koroške. Kot območna knjižnica skrbimo tudi za koordinacijo zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega gradiva na omejenem področju, med knjižnicami Dravograd, Slovenj Gradec in Radlje ob Dravi.

Zametke domoznanstva v naši knjižnici je predstavljal nakup zapuščine dr. Franca Kotnika, etnologa z Dobrij. Šlo je za knjižno in rokopisno zapuščino, pretežno domoznanskega značaja, ki je predstavljala osnovo za nadaljevanje zbiranja, obdelovanja in hranjenja domoznanskega gradiva.

Domoznansko gradivo in domoznansko dejavnost predstavljamo na prireditvah in dogodkih, na razstavah, z bibliopedagoškim delom ter z načrtno publicistično dejavnostjo, preko digitalizacije na portalu dLib in zgodb na portalu Kamra. Poleg domoznanskega gradiva hranimo v okviru Domoznanskega oddelka tudi številne posebne zbirke in spominske sobe.