Iskalnik COBISS
Iskalnik COBISS

Domoznanska zbirka

V Domoznanski zbirki, ki šteje okoli dvajset tisoč enot in je že obdelana v sistemu COBISS, hranimo za lokalno območje pomembne monografije, periodiko, šolska glasila, raziskovalne naloge, diplomska dela, maturitetne naloge, magistrske naloge in doktorske disertacije ter drobne tiske, avdiovizualno gradivo in kartografsko gradivo … Gradivo zbiramo načrtno, premišljeno in sistematično, v skladu s strokovnimi načeli in tradicijo študijskih knjižnic, ki se je oblikovala skozi vsa leta.

Letni prirast gradiva je okoli tristo enot, vsako leto pa se zbirka povečuje tudi z retrospektivnim vnosom gradiva v elektronski katalog. Uporaba gradiva, ki je hkrati tudi arhivski izvod poteka izključno v čitalnicah in se ne izposoja na dom. Za rokovanje in reproduciranje dragocenega in starejšega gradiva veljajo posebne omejitve, ki se izvajajo v dogovoru z bibliotekarjem in dovoljenjem direktorja.

V zbirko uvrščamo primarno gradivo (po vsebini vezano na naše območje) in sekundarno gradivo, ki je po izvoru vezano na območje Koroške in zamejske Koroške v Avstriji.

Tipologija gradiva je raznovrstna. V zbirki hranimo monografske in periodične publikacije, rokopise, notno gradivo, kartografsko in slikovno gradivo, videoposnetke in zvočne posnetke, polpublicirano gradivo (diplomske, magistrske naloge, doktorske disertacije, raziskovalne in maturitetne naloge) in drobne tiske (vabila, plakate, letake, lepake). Seveda so znotraj zbirke tudi dragoceni starejši domoznanski tiski.

Gradivo iz domoznanske zbirke je izjemnega pomena in odraža kulturo in identiteto tega okolja. Dosegljivo je za izposojo v naših čitalnicah in se na dom ne izposoja, razen dvojnic, ki so v prostem pristopu in so na voljo vsem članom knjižnice.