Iskalnik COBISS
Iskalnik COBISS

»Rastem s knjigo« – nacionalni projekt spodbujanja bralne kulture

»Rastem s knjigo 1: slovensko mladinsko leposlovno delo vsakemu sedmošolcu« in »Rastem s knjigo 2: slovensko mladinsko leposlovno delo vsakemu dijaku prvega letnika«

Rastem s knjigo je projekt Ministrstva za kulturo, Ministrstva za šolstvo in šport, Zveze splošnih knjižnic in Javne agencije za knjigo RS.

Koroško osrednjo knjižnico obiščejo sedmošolci OŠ Mežiške doline in dijaki prvih letnikov srednjih šol Mežiške doline. Knjižnica jim v okviru obiskov nudi predstavitev knjižnice, knjižnično-informacijsko opismenjevanje, motivacijo za branje leposlovja. Vsak v dar prejme izvirno mladinsko leposlovno delo, izbrano na javnem razpisu.

Za osnovnošolce je bila v šolskem letu 2023/2024 izbrana knjiga avtorice Irene Androjna, Modri otok, z naslovno ilustracijo Eve Mlinar in za srednješolce avtorja Vinka Möderndorferja, Romeo in Julija iz sosednje ulice, ilustracije so delo Jureta Engelsbergerja.