Iskalnik COBISS
Iskalnik COBISS

Pravljične ure

Od oktobra do aprila.

Pravljične ure z ustvarjalnimi delavnicami so namenjene otrokom od 4. do 10. leta starosti.

Potekajo v pravljični sobi Pionirske knjižnice Leopolda Suhodolčana.

Pravljične ure po predhodnem dogovoru potekajo tudi po enotah.

 

Enkrat mesečno je ura pravljic glasbeno obarvana, pospremljena z inštrumenti, petjem in plesom.

Po dogovoru z vrtci, osnovnimi šolami in drugimi zavodi v mladinskem oddelku in v vseh naših enotah potekajo ure pravljic z ustvarjalnimi delavnicami tudi dopoldne. 

V vseh krajih Mežiške doline pripravimo ure pravljic tudi v vrtcih, kjer si to želijo.