Iskalnik COBISS
Iskalnik COBISS

DR. MATIJA OGRIN: SLOVENSKO ROKOPISNO IZROČILO IN SPISI O ANTIKRISTU

V Koroški osrednji knjižnici smo v sredo, 24. januarja 2023, s predavanjem dr. Matije Ogrina uspešno zaključili dobri dve leti trajajoče aktivnosti v zvezi z restavracijo dragocene rokopisne knjige iz zapuščine dr. Franca Kotnika, evidentirane kot ‘Žegarjev Antikrist’. Močno poškodovan rokopis smo pomladi 2021 predali na Center za restavriranje in konserviranje pri Arhivu Slovenije. Po končanih zahtevnih restavratorskih postopkih (maj, 2023) je sledila razstava Med včeraj in jutri | Zapisi in čas, kjer smo dragocen izvod postavili v širši kontekst varovanja, ohranjanja in načinov posredovanja dragocenih zapisov – rokopisnih in tiskanih. Takrat smo besedo dali restavratorkam, da so nam približale njihovo delo in konkretne postopke, ki so bili potrebni pri restavraciji knjige.

Tokrat pa smo s predavanjem dr. Matije Ogrine, predstojnika inštituta za slovensko literaturo in literarne vede, spoznavali vsebino rokopisa in vzroke njegovega nastanka ok. leta 1769. Nauke o prihodu Antikrista je prvi zbral in objavil pater Dionizij Luksemburški (1682). Slikovito orisana pripoved polna vraževerja in fantastike je bila med ljudstvom zelo priljubljena in je doživela številne prevode in prepise. V času razsvetljenstva so knjigo uvrstili na avstrijski državni indeks prepovedanih knjig.

Rokopisna kultura prepisovanja s cenzuro prepovedanih knjig je sploh med koroškimi bukovniki v 18. stoletju in tudi kasneje doživela pravi razcvet. Rokopisno izročilo prepisov legende o Antikristu v slovenskem jeziku je zelo obsežno. Dr. France Kotnik je naštel kar 13 rokopisov, od katerih jih je več propadlo. Rokopis, ki ga hrani Koroška osrednja knjižnica je eden od dveh najstarejših prepisov, ki temelji na verjetno izgubljenem rokopisnem prevodu koroškega bukovnika Matije Žegarja. Rokopisno knjigo iz Kotnikove zapuščine so po analizi dr. Ogrina pisale tri roke in je tudi bogato ilustrirana z barvnimi vinjetami, vitičnim okrasjem in vlepljenimi barvnimi ilustracijami.  

Dr. Ogrin je na predavanju na primerih predstavil tudi svojstveno bralno kulturo razširjanja in posojanja rokopisnih knjig med kmečkim prebivalstvom. 

Ta večer smo predstavili tudi promocijsko zloženko Rokopisna knjiga Antikrista žulenje ali lebn Antekrista, ki smo jo izdali s sredstvi Občine Ravne na Koroškem.

Simona Vončina

Foto: Fotofabrik