Iskalnik COBISS
Iskalnik COBISS

DOBERDOB – PO VOJNIH STOPINJAH PREŽIHOVEGA VORANCA

Nova odkritja: mar Prežihov Voranc sploh ni bil na Doberdobu?

Vojni roman Doberdob pisatelja Lovra Kuharja – Prežihovega Voranca je pretresljiva pripoved o trpljenju slovenskega vojaka na soški fronti in o odnosu preprostih ljudi najrazličnejših narodov do vojne. Pisatelj v njem razodeva, da žive v slovenskem ljudstvu revolucionarne sile, ki si hočejo sneti jarem dolgoletnega suženjstva in zaživeti svobodno življenje. Doberdob je mojstrska pesnitev slovenskega uporniškega duha in podoba junaškega, a nesmiselnega umiranja po strelskih jarkih in kavernah kraškega bojišča.

Prof. Vinko Avsenak je iz arhivskih vojaških dokumentov in s proučevanjem zgodovine graškega 27. pehotnega polka, v katerem je služil Prežihov Voranc, izbrskal nova spoznanja, ki ozadje in podlago Doberdoba, osrednjega slovenskega vojaškega romana, kažejo v precej spremenjeni luči. Toliko bolj, ker je pisatelj svojo mojstrovino, epopejo slovenskega vojaka v prvi svetovni vojni, zasnoval na podlagi lastnih doživetij v polku, v katerem je bilo pa kar 94% vojakov nemške narodnosti. Avtor bo z besedo in bogatim slikovnim gradivom stopil po vojnih stopinjah Prežihovega Voranca, ki pa ne bodo vodile po bojiščih iz samega romana, marveč po pisateljevi pravi vojni poti.