Iskalnik COBISS
Iskalnik COBISS

Contacts

Position in the Company Name and Surname Telephone No. E-mail
Directress mag. Irena Oder 02 870-54-24 irena.oder@rav.sik.si
Head of processing Darja Molnar 02 870-54-26 darja.molnar@rav.sik.si
Coordinator for the Local collection department Simona Šuler Pandev 02 870-54-32 simona.suler-pandev@rav.sik.si
Coordinator for “Kamra” Simona Vončina 02 870-54-31 simona.voncina@rav.sik.si
Head of loaning Meta Boštjan 02 870-54-21 meta.bostjan@rav.sik.si