Iskalnik COBISS
Iskalnik COBISS

Storitve za uporabnike s posebnimi potrebami

Eno od osnovnih načel splošnih knjižnic je načelo dostopa za vse. V naši knjižnici se zavedamo, da imajo vsi ljudje pravico do branja in pridobivanja informacij. Biti pismen v sodobnem času pomeni brati hitro ter prebrano tudi razumeti. Prav zaradi tega v Koroški osrednji knjižnici dr. Franca Sušnika posvečamo posebno skrb našim uporabnikom s posebnimi potrebami.

V okviru večpartnerskega projekta Čebela bere med smo v Koroški osrednji knjižnici kot referenčni knjižnici za ‘Lahko branje’ odprli nov prostor z gradivom namenjenim  uporabnikom ranljivih ciljnih skupin, ki smo ga poimenovali BEREM ZLAHKA. V njem smo združili in posebej izpostavili knjižnično gradivo za bralce, ki zaradi različnih ovir potrebujejo besedila v prilagojeni obliki. Izbirate lahko leposlovne knjige z večjim tiskom, brskate med naborom zvočnih knjig, kot posebna skupina pa je postavljeno gradivo, ki sodi v t.i. kategorijo lahkega branja. Lahko branje je namenjeno ljudem, ki trajno potrebujejo lahko berljive informacije in publikacije, ter bralcem, ki imajo slabše razvito veščino branja ali slabo poznajo jezik.

Storitve za gluhe in naglušne

Storitve za slepe in slabovidne

Kotiček za lahko branje

Knjižnica na obisku

Informacije:


contact   Maja Dretnik
Telefon.   02 870 54 20
1436980752 mail   maja.dretnik@rav.sik.si
contact   Katja Čop
Telefon.   02 870 54 20
1436980752 mail   katja.cop@rav.sik.si