Iskalnik COBISS
Iskalnik COBISS

Izjava o dostopnosti

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletno stran www.knjiznica-ravne.si. Zavezujemo se omogočati dostopnost naše spletne strani v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (Uradni list RS, št. 30/18).

Spletna stran je prilagojena za vse naprave (računalnike, tablice in mobilne telefone). Prilagoditev se je izvedla s pomočjo smernic srednjega nivoja AA (dvojni A) WCAG 2.0.

Za zagotavljanje zahtev glede dostopnosti so bile sistemsko zagotovljene nekatere prilagoditve naše spletne strani, kot so:

  • izbira kontrastne barvne sheme,
  • izbira druge pisave in velikosti,
  • izbira pisave za uporabnike z disleksijo,
  • večja velikost kurzorja miške,
  • skok na glavno vsebino, ki je kot prva povezava dostopna s tabulatorjem na vseh straneh,
  • pomik po meniju s smernimi tipkami ali tabulatorjem in skok iz postavke podmenija na nadrejeno postavko s tipko ESC,
  • prikaz trenutne lokacije tabulatorja,
  • samodejni skok tabulatorja v pojavno okno,
  • izhod iz pojavnega okna s tipko ESC in
  • odzivno oblikovanje (prilagajanje postavitve vsebine ločljivosti zaslona).

Stopnja skladnosti

Spletna stran www.knjiznica-ravne.si je delno skladna z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zaradi spodaj navedenih izjem.

Dostopnost spletne strani spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Kljub temu nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti. Primeri takih vsebin so: slike niso opremljanje z nadomestnim besedilom, skenirani dokumenti so v PDF obliki zapisa, videovsebine nimajo tekstualnega prepisa, pri čemer pa vam omogočamo, da se lahko s temi dokumenti seznanite na drug način (lahko nam pišete po pošti ali preko e-pošte, kontaktni podatki so navedeni v nadaljevanju). Dostopnost naše spletne strani izboljšujemo v sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki, da bi zagotovili boljšo dostopnost.

Ta izjava je bila pripravljena dne 16.3.2021 na podlagi samoocene.

Povratne in kontaktne informacije

Zaradi pogostih posodobitev vsebin lahko obiskovalci pri brskanju po spletni strani kljub prizadevanjem, da bi bila čim bolj dostopna in uporabnikom prijazna, občasno naletijo na težave z dostopnostjo.

Obvestilo o morebitnih primerih neskladnosti objav z določili Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij in zahteve po posredovanju informacij v dostopni obliki nam lahko pošljete po navadni ali elektronski pošti na naslov naše knjižnice:

Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem
Na gradu 1
2390 Ravne na Koroškem
Elektronski naslov: info@knjiznica-ravne.si

Na obvestilo ali prošnjo vam bomo odgovorili v najkrajšem možnem času oz. najkasneje v roku osmih dni. Če glede na zahtevano vsebino v tem roku ne moremo podati ustreznega odgovora, vam bomo v tem roku sporočili, kdaj bomo podali odgovor, in zamudo ustrezno utemeljili.

V primeru, da ugotovite odstopanja od določil Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo inšpektorjem za informacijsko družbo po navadni ali elektronski pošti na naslov:

Inšpektorat RS za informacijsko družbo
Ministrstvo za digitalno preobrazbo
Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 555 58 48
Elektronski naslov: gp.irsid@gov.si

Zadnja sprememba: 20. 4. 2023