Iskalnik COBISS
Iskalnik COBISS

Fototeka

 • Dragocen dokument časa je precej obsežna zbirka fotografskega gradiva. Fototeka zajema fotografije, negative in diapozitive ter novejše slikovno gradivo na elektronskih nosilcih in v obliki digitalnih zapisov. Slikovno gradivo se navezuje na pomembne dogodke iz lokalne zgodovine, podobe krajev in arhitekturnih spomenikov. Obsežen fotografski fond vizualizira prireditveno dejavnost knjižnice skozi desetletja. Dragoceno je fotografsko gradivo iz življenja znamenitih Korošcev, prav posebno mesto pa zagotovo imajo fotografije iz časov bojev za severno mejo. Slikovno gradivo iz te zapuščine je izjemen dokumentarni vir zgodovinskih dogajanj od konca 19. stoletja pa do srede 20. stoletja na Koroškem, onstran in tostran današnje državne meje. Slikovni zapuščinski fond je plod vsestranskega delovanja dr. Julija Felaherja, njegovega raziskovalnega dela in številnih prijateljskih stikov z rojaki Korošci.

  Najobsežnejši je tematski sklop (ok. dvesto petdeset fotografij), ki se navezuje na dogodke iz prve svetovne vojne, predvsem na boje za severno mejo na Koroškem. Tu so številne skupinske fotografije vojakov in posamične osebne spominske fotografije, tudi s posvetili. Dragocen je nabor fotografij s položajev braniteljev pri Karavanškem predoru (boji pri Podrožci/Rosenbach).

  V zbirki so tudi fotografije, ki se navezujejo na slovesnost ob odkritju spomenika kralju Aleksandru I. Zedinitelju v parku Zvezda v Ljubljani, 6. septembra 1940. Konjeniški spomenik kralja Aleksandra I. Karađorđevića so Italijani ob okupaciji Ljubljane odstranili in uničili. Fotografije so vsekakor dokument širšega kulturnega pomena.

  V Felaherjevi zapuščini je tudi veliko osebnih fotografij, portretov znanih Korošcev, fotografij z raznih kulturnih prireditev in svečanosti, etnološko zanimivih motivov (starodavnih kmečkih opravil, ziljske narodne noše … ), motivov iz Ziljske doline.

  Iz časa druge svetovne vojne so dragocen zgodovinski dokument številne fotografije koroških partizanov (žal zelo slabo dokumentirane) in okupatorjevega terorja (pokol pri Peršmanu). Iz tega obdobja so tudi fotografije koroških izseljencev, pregnancev (leta 1942).

  Med Felaherjevimi albumi je zelo zanimiv spominski album, ki prikazuje posledice velikonočnega potresa v Ljubljani leta 1895. V številčno najobsežnejšem foto-albumu pa je zbranih tristo petinštirideset fotografij, ki prikazujejo podobe Beljaka/Villacha l. 1935 in 1936, Hitlerjev prihod v Villach marca 1938, takoj po anšlusu, preostali del albuma so podobe Ziljskih Alp, Ziljske doline ter nekaterih nemških mest iz 30-tih let (Dessau, Berlin, Potsdam in Fläming).

  Dragoceno fotografsko gradivo je dosegljivo tudi na portalih dLib in Kamra.