Iskalnik COBISS
Iskalnik COBISS

SLOVENEC SEM – predstavitev knjige

Knjiga Slovenec sem je v jubilejnem letu nastala na pobudo Kulturnega društva Mohorjan s Prevalj. Z njo so želeli ob 30. obletnici slovenske neodvisnosti izrisati fresko poti Slovencev do lastne države. Skušali so zajeti kar največ področij, na katerih sta se skozi stoletja postopoma krepili kulturna ustvarjalnost in pozneje misel o državi na slovenskem narodnem ozemlju.

V knjigi je še posebej  natančno orisan razvoj glasbe na Slovenskem, kar je zasluga izjemnega poznavalca in skladatelja Lojzeta Lebiča.

Posebno poglavje velja osrednjim zgodovinskim mejnikom, ki so se zasidrali v zgodovinski  spomin Slovencev in prispevali gradnike za slovensko državnost.

Izpod peresa Andreja Jemca prihaja  pregledni prikaz slovenske likovne umetnosti.

Matjaž Klemenčič je prispeval besedilo o kamenčkih, ki  so jih v mozaik rojstva samostojne Slovenije prispevali Slovenci zunaj današnjih slovenskih meja.

Glede na veliko vlogo krščanstva v slovenski zgodovini ne manjka niti kratek prispevek o pomenu duhovnikov za narodno uveljavitev Slovencev. Posebnost knjige sta besedilna izbora spomenikov slovenstva in domoljubne poezije.