Iskalnik COBISS
Iskalnik COBISS

FILOVIZIJA: Uvod v kritiko teorij zarot

Predaval bo Arne Kušej, magistrski študent filozofije na FF UL, sodelavec redakcije za kulturo in humanistične vede Radia študent in direktor Inštituta za delavske študije.
Posvetil se bo razliki med »kritičnim razmišljanjem« teorij zarot in strukturno kritiko družbenih
institucij, ki jo lahko najdemo v besedilih sociološke in ekonomske znanosti, ter pokazal, kaj imajo skupnega teorije zarot in moderna oz. sodobna »zdrava pamet«.