Iskalnik COBISS
Iskalnik COBISS

Dr. Matija Ogrin: Slovensko rokopisno izročilo in spisi o Antikristu

V starejših obdobjih je nastalo več del slovenskega slovstva, ki niso bila nikoli natisnjena, med njimi tudi legenda o Antikristu. Predavanje bo osvetlilo nastanek dragocenega, zdaj obnovljenega rokopisa o Antikristu in njegovih prepisov. Ti rokopisi pričujejo o dolgi tradiciji slovenske jezikovne in slovstvene kulture na Koroškem.