Iskalnik COBISS
Iskalnik COBISS

ALEŠ ZELENKO: RUPNIKOVA LINIJA. BOJ ZA SEVERNO FRONTO

Zgodba obrambne linije je predstavljena celovito od začetka načrtovanja do njene izgradnje in dejanskega (ne)delovanja. Avtor je z večletnim raziskovalnim delom in načrtnim pregledom stanja na terenu odkril in dokumentiral vse po osmih desetletjih še
ohranjene bunkerje na omenjeni liniji in jih predstavil v luči vojaške zgodovine. Bralcu na zanimiv način približa razmere in vzdušje v jugoslovanski vojski ter razgrne številne podrobnosti takratnih dogodkov ob gradnji obrambne linije in aprilske vojne leta 1941. Monografija bo dobila pomembno mesto v slovenskem vojaškem zgodovinopisju, zato gre avtorju za njegov trud (izjemno veliko je bilo terenskega dela!) in vztrajnost vso priznanje.
Predstavitev knjige bo potekala v sodelovanju z Zgodovinskim društvom za Koroško in Kulturnim centrom Maribor.