Iskalnik COBISS
Iskalnik COBISS

Kompetenčni center

Kompetenčni centri skrbijo za poglobljeno poznavanje, razvoj in optimizacijo delovanja določenega področja ali storitve v mreži splošnih knjižnic na nacionalni ravni. Vpeljujejo nove skupne strokovne in razvojne rešitve z ustrezno usposobljenim kadrom in specializirano zbirko knjižničnega gradiva ter izobražujejo knjižnično osebje.

Kompetenčni centri delujejo v skladu s predpisi knjižnične dejavnosti, strokovnimi priporočili in standardi za splošne knjižnice in strateškimi dokumenti razvoja slovenskih splošnih knjižnic. Ustreznost delovanja kompetenčnega centra spremlja Komisija za kompetenčne centre pri Združenju splošnih knjižnic, ki vsake tri leta preverja uresničevanje ciljev in doseganje pričakovanih učinkov vseh kompetenčnih centrov.

Komisija je januarja 2022 Koroški osrednji knjižnici dr. Franca Sušnika dodelila naziv Kompetenčni center za lahko branje.

 

LAHKO BRANJE

Lahko branje je proces in metoda komunikacije, ki pospešuje razvoj pismenosti ter ob socialnih in psiholoških pristopih v okolje vključuje osebe s težavami branja in pisanja. Komunikacija je prirejena tako, da vsebino podaja na berljiv, čitljiv in razumljiv način. Ciljna skupina kompetenčnega centra so ranljive skupine uporabnikov vseh starostnih skupin, ki za uspešno, aktivno in enakovredno delovanje v družbi potrebujejo lažje berljiva gradiva. Kompetenčni center za lahko branje svoje strokovno znanje širi v mrežo osrednjih območnih knjižnic, javnost seznanjanja z lahkim branjem ter stremi k enotnemu in sistematičnemu izobraževanju knjižničarjev in uporabnikov knjižnic.

POROČILO O DELU

Informacije:

02 87 05 421

kompetencni.center@knjiznica-ravne.si